Izbornik predmeta
 
Temelji fizikalno-organske kemije
 
Šifra: 104332
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Kodrin - Predavanja
Izvođači: Ivan Kodrin - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
1.Temelji MO i VB teorije
2. pi-elektronski sustavi i aromatičnost
3. Reaktivosti
4. Hammett-Taftove jednadžbe
5. Utjecaj otapala
6. Najvažniji reakcijski mehanizmi
7. Kinetski izotopni efekti
8. Fotokemijske reakcije


ISHODI KOLEGIJA: Razumjeti dublji značaj molekulske strukture
Shvatiti vezu između strukture i kemijske reaktivnosti
Znati predviđati produkte kemijske reakcije
Shvatiti kako na brzinu organske kemijske reakcije utječe medij: plinska faza, otapalo, čvrsta faza
Razumjeti načela katalize i povezati ih s procesima u biokemiji
Literatura:
2. semestar
Izborni predmeti - kemija - Redovni studij - Kemija; smjer: nastavnički

8. semestar
Izborni predmeti biologija i /ili kemija - Redovni studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti
 
Nema vijesti!
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu