Izbornik
 
Zavod za opću i anorgansku kemiju
 
redoviti profesor u trajnom izboru
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Marina Cindrić +385 1 4606 351 6351 e-mail 120c
prof. dr. sc. Biserka Prugovečki +385 1 4606 347 6347 e-mail -027
prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak +385 1 4606 353 6353 e-mail 114
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Dominik Cinčić +385 1 4606 362 6362 e-mail 107
prof. dr. sc. Marijana Đaković +385 1 4606 356 6356 e-mail 120b
prof. dr. sc. Mirta Rubčić +385 1 4606 374 6374 e-mail 112
prof. dr. sc. Željka Soldin +385 1 4606 348 6348 e-mail -027
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović +385 1 4606 376 6376 e-mail -029
izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš +385 1 4606 368 6368 e-mail 031
izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek +385 1 4606 370 6370 e-mail 032
izv. prof. dr. sc. Jana Pisk +385 1 4606 350 6350 e-mail 112
izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović +385 1 4606 371 6 371 e-mail 109
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Ivana Kekez +385 1 4606 377 6377 e-mail -029
doc. dr. sc. Vinko Nemec +385 1 4606 379 6379 e-mail 107
poslijedoktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Darko Vušak +385 1 4606 377 6377 e-mail -029
viši asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Mateja Pisačić +385 1 4606 305 6305 e-mail 117
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
univ. mag. chem. Josipa Sarjanović +385 1 4606 352  
dr. sc. Edi Topić +385 1 4606 350 6350 e-mail 112
stručni savjetnik
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mr. sc. Marina Tašner + 385 1 4606 369 6369 e-mail 032
stručni suradnik
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Nikola Bedeković +385 1 4606 378 6378 e-mail -029
dr. sc. Mladen Borovina +385 1 460 6305 6305 e-mail 117
mag. chem. Dino Kuzman +385 1 4606 346 6346 e-mail -029
asistent - doktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Nea Baus Topić +385 1 4606 361 6361 e-mail 109
mag. chem. Ozana Mišura +385 1 4606 305 6305 e-mail 117
mag. chem. Lidija Posavec +385 1 4606 379 6379 e-mail 107
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Zoran Bojanić +385 1 4606 343 6460 e-mail -031
Manda Dubravac e-mail  
dipl.ing.bio Denis Giljević +385 1 4606 340 6340 e-mail 120a
Irena Jurič +385 1 4606 366 6366 e-mail 029
univ. mag. chem. Filip Kučas +385 1 4606 361 e-mail 109
Ljubica Ljubić +385 1 4606 358 6358 e-mail 115
Nikolina Maričić +385 1 4606 363
+385 1 4606 364
6363
6364
e-mail -022
Marko Pužar +385 1 4606 363 e-mail  
mr. sc. Snježana Vodopija Mandić +385 1 4606 365 6365 e-mail -024

povjera predavanja
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Ivan Halasz  
dr. sc. Andrea Moguš-Milanković  
dr. sc. Krešimir Molčanov  

naslovni redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
nasl. prof. dr. sc. Ernest Meštrović e-mail  

mentor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Krunoslav Užarević +385 1 4606 350 e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Anorganska kemija
0,0,0
3 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Anorganska kemija
0,0,0
3 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Anorganska kemija 1
0,0,0
5 prijediplomski INFO
Anorganska kemija 1
0,0,0
5 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Anorganska kemija 1
0,0,0
5 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Anorganska kemija 2
0,0,0
6 prijediplomski INFO
Anorganska kemija 2
0,0,0
6 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Anorganska kemija 2
0,0,0
6 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Anorganski reakcijski mehanizmi
0,0,0
2, 4 diplomski INFO
Bioanorganska kemija
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Bioanorganska kemija
0,0,0
3 diplomski INFO
Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura
0,0,0
2, 4 diplomski INFO
Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura
0,0,0
7, 8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
3 diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
10 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
10 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Diplomski rad sa seminarom
0,0,0
10 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Eksperimentalne metode u kristalnoj strukturnoj analizi
0,0,0
1, 3 doktorski INFO
Fizikalna anorganska kemija
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Instrumentne metode izučavanja tvari u čvrstom stanju
0,0,0
2, 4 diplomski INFO
Integrirana kemija 2
0,0,0
3 diplomski INFO
Integrirana kemija 2
0,0,0
9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Kemija 1
1,0,0
1 prijediplomski INFO
Kemija 2
1,0,0
2 prijediplomski INFO
Kemija čvrstog stanja
0,0,0
2, 4 diplomski INFO
Kemija materijala
0,0,0
2, 4 diplomski INFO
Kemija molekulskih krutina
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Kemijski koncepti u molekulskoj gastronomiji
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Kemijski koncepti u molekulskoj gastronomiji (kolegij izvođen na engleskom jeziku)
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Kemijski seminar I
0,0,0
1 doktorski INFO
Kompleksni spojevi prijelaznih metala u katalizi
0,0,0
2, 4 diplomski INFO
Kristalokemija
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Kristalokemija
0,0,0
7, 8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Kristalokemija
0,0,0
3 diplomski INFO
Magnetokemija
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Metaloorganski spojevi i njihova primjena u katalizi
0,0,0
2 diplomski INFO
Metaloorganski spojevi i njihova primjena u katalizi
0,0,0
8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Metaloorganski spojevi i njihova primjena u katalizi
0,0,0
8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Metode znanstveno-istraživačkog rada i znanstvene komunikacije
0,0,0
5 prijediplomski INFO
Metodička praksa nastave kemije
0,0,0
10 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Metodika nastave kemije 1
0,0,0
2 diplomski INFO
Metodika nastave kemije 1
0,0,0
8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Metodika nastave kemije 1
0,0,0
8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Metodika nastave kemije 1
0,0,0
8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Metodika nastave kemije 1
0,0,0
8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Metodika nastave kemije 2
0,0,0
3 diplomski INFO
Metodika nastave kemije 2
0,0,0
9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Metodika nastave kemije 2
0,0,0
9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Metodika nastave kemije 2
0,0,0
9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Metodika nastave Prirode
0,0,0
9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Određivanje kristalne strukture difrakcijom rentgenskih zraka
0,0,0
1 doktorski INFO
Opća i anorganska kemija
0,0,0
1 prijediplomski INFO
Opća i anorganska kemija
0,0,0
1 prijediplomski INFO
Opća i anorganska kemija
0,0,0
2 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Opća i anorganska kemija
0,0,0
4 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Opća i anorganska kemija
0,0,0
6 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Opća i anorganska kemija
0,0,0
1 diplomski INFO
Opća i anorganska kemija
0,0,0
5, 6 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Opća i anorganska kemija (kolegij izvođen na engleskom jeziku)
0,0,0
5, 6 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Opća kemija
0,0,0
1 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Opća kemija
0,0,0
1 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Opća kemija
0,0,0
1 prijediplomski INFO
Opća kemija
0,0,0
1 prijediplomski INFO
Opća kemija
0,0,0
2 prijediplomski INFO
Opća kemija 1
0,0,0
1 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Opća kemija 1
0,0,0
1 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Opća kemija 2
0,0,0
2 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Opća kemija 2
0,0,0
2 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Osnove kristalokemije i kemije čvrstog stanja
0,0,0
8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Praktikum anorganske kemije 1
0,0,0
5 prijediplomski INFO
Praktikum anorganske kemije 2
0,0,0
6 prijediplomski INFO
Praktikum iz metodike nastave kemije
0,0,0
9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Praktikum iz metodike nastave kemije
0,0,0
9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Praktikum iz metodike nastave kemije 1
0,0,0
2 diplomski INFO
Praktikum iz metodike nastave kemije 1
0,0,0
8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Praktikum iz metodike nastave kemije 2
0,0,0
3 diplomski INFO
Praktikum iz opće i anorganske kemije
0,0,0
5, 6 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Praktikum metodike nastave kemije 1
0,0,0
8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Praktikum opće kemije 1
0,0,0
1 prijediplomski INFO
Praktikum opće kemije 1
0,0,0
1 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Praktikum opće kemije 1
0,0,0
1 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Praktikum opće kemije 2
0,0,0
2 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Praktikum opće kemije 2
0,0,0
2 prijediplomski INFO
Praktikum opće kemije 2
0,0,0
2 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Praktikum opće kemije 2
0,0,0
2 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Proteinska kristalografija
0,0,0
3 diplomski INFO
Proteinska kristalografija
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Sinteza u anorganskoj kemiji
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Uvod u anorgansku kemiju
0,0,0
2 prijediplomski INFO
Viši praktikum anorganske kemije
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Viši praktikum iz kemije
0,0,0
8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Viši praktikum iz kemije
0,0,0
7 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Viši praktikum kemije
0,0,0
1 diplomski INFO
Viši praktikum kemije
0,0,0
7 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Završni ispit
0,0,0
6 prijediplomski INFO
AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 

 Zavod za opću i anorgansku kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 340
Fax. +385 1 4606 341

E-pošta: zoak@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu