Izbornik
 
Zavod za biokemiju
 
redoviti profesor u trajnom izboru
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj +385 1 4606 230 6230 e-mail 303/ZBK
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maršavelski +385 1 4606 241 6241 e-mail 307a/ZBK
izv. prof. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec +385 1 4606 232 6232 e-mail 306/ZBK
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Morana Dulić +385 1 4606 235 6235 e-mail 313/ZBK
doc. dr. sc. Marko Močibob +385 1 4606 235 6235 e-mail 312a/ZBK
poslijedoktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Igor Živković +385 1 4606 234 6234 e-mail 312/ZBK
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Petra Kozulić +385 1 4606 234 e-mail  
univ. mag. biol. mol. Robert Pendelić +385 1 4606 233 e-mail 301/ZBK
mag. chem. Marija Pranjić +385 1 4606 234 6234 e-mail soba 312
stručni suradnik
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
univ. mag. chem. Davor Mendeš +385 1 4606 233 e-mail  
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Svjetlana Miličević +385 1 4606 464  
mag. biol. exp. Karla Peranić +385 1 4606 236 e-mail  

redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Vladimir Mrša  

professor emeritus
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Slobodan Barbarić  

povjera predavanja
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Ruža Frkanec  
dr. sc. Zoran Radić  

naslovni izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
nasl. izv. prof. dr. sc. Zrinka Kovarik e-mail  

naslovni asistent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Jurica Baranašić e-mail  
mag. chem. Izabela Đurasović e-mail  
dr. sc. Amela Hozić  
mag. chem. Karla Janeš  
prof. Darija Navoj Mihalina e-mail  

naslovni redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
nasl. prof. dr. sc. Sanja Tomić e-mail  

naslovni docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
nasl. doc. dr. sc. Mario Cindrić  

OSTALI
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Ana Matošević  
mag. chem. Marcela Šišić e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Bioanalitika
0,0,0
2, 4 diplomski INFO
Biokemija
0,0,0
6 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Biokemija
0,0,0
6 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Biokemija 1
0,0,0
4 prijediplomski INFO
Biokemija 2
0,0,0
5 prijediplomski INFO
Biokemija 2
0,0,0
1 diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
3 diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
3 diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
10 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 diplomski INFO
Genetičko i proteinsko inženjerstvo
0,0,0
2, 4 diplomski INFO
Genomika i bioinformatika
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Kemijski seminar I
0,0,0
1 doktorski INFO
Mehanizmi katalize u biološkim sustavima
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Metode proteinske biokemije
0,0,0
1, 3 doktorski INFO
Modeliranje biomakromolekula
0,0,0
1, 3 doktorski INFO
Modeliranje biomakromolekula
0,0,0
2, 4 diplomski INFO
Modeliranje biomakromolekula
0,0,0
1 doktorski INFO
Opća biokemija
0,0,0
5 prijediplomski INFO
Opća biokemija
0,0,0
6 prijediplomski INFO
Osnove biokemije
0,0,0
4 prijediplomski INFO
Osnove biokemije
0,0,0
2 diplomski INFO
Praktikum biokemije
0,0,0
6 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Praktikum biokemije
0,0,0
6 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Praktikum biokemije
0,0,0
6 prijediplomski INFO
Seminarski rad
0,0,0
6 prijediplomski INFO
Stanična biokemija
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Suvremena biokemijska istraživanja i njihova primjena
0,0,0
1 diplomski INFO
Suvremena biokemijska istraživanja i njihova primjena
0,0,0
7, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Suvremena biokemijska istraživanja i njihova primjena
0,0,0
9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Uvod u proteomiku
1,0,0
2 diplomski INFO
Viši praktikum biokemije
1,0,0
1, 3 diplomski INFO
Viši praktikum iz kemije
0,0,0
7 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Viši praktikum kemije
0,0,0
1 diplomski INFO
Viši praktikum kemije
0,0,0
7 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Završni ispit
0,0,0
6 prijediplomski INFO
AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu