Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Biokemija 1

Šifra: 196122
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec
Izvođači: dr. sc. Ana Smolko - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
1. navesti i objasniti strukturu i funkciju glavnih bioloških (makro)molekula (proteini, nukleinske kiseline, lipidi, ugljikohidrati)
2. objasniti i interpretirati odnos strukture i funkcije bioloških (makro)molekula
3. objasniti načela enzimske katalize (mehanizam i kinetika enzimske reakcije, te regulacijske strategije)
4. navesti i objasniti sastav i funkciju staničnih membrana
5. pokazati znanje i razumijevanje temeljnih biokemijskih procesa u prijenosu genetičke informacije kod prokariota i eukariota
6. interpertirati strukture i načine djelovanja enzima i makromolekulskih kompleksa koji sudjeluju u prijenosu genetičke informacije i regulaciji genske ekspresije


NASTAVNI SADRŽAJI:
Kemijski, biološki i fizikalni temelji biokemije. Sastav i struktura proteina: aminokiseline, primarna, sekundarna, tercijarna i kvaterna struktura, denaturacija i smatanje proteina. Primjeri strukture i funkcije proteina: mioglobin i hemoglobin. Metode istraživanja proteina. Enzimi: temeljni koncepti, kinetika (model Michaelis-Menten), inhibicija. Katalitičke strategije enzima: primjer kimotripsina. ReguIacijske strategije: alosterička regulacija, izoenzimi, fosforilacija/defosforilacija, proteolitička aktivacija. Sastav i funkcija staničnih membrana. Struktura nukleinskih kiselina i uloga u prijenosu genetičke informacije. Replikacija i popravak DNA. Sinteza i procesiranje RNA. Biosinteza proteina. Kontrola ekspresije gena kod prokariota i eukariota

Seminari uključuju rješavanje numeričkih i problemskih zadataka koji prate svaku nastavnu cjelinu.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Genetika
Položen : Morfologija i anatomija biljaka
Položen : Opća zoologija
Položen : Organska kemija 1
Položen : Osnove histologije i embriologije
Položen : Praktikum opće kemije 2
Položen : Psihologija učenja i poučavanja
Odslušan : Fizikalna kemija 1
Odslušan : Fizikalna kemija 2
Odslušan : Organska kemija 2
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti