O djelatniku

Igor Živković, mag. chem.

Zvanje: asistent

Lokacija:
312/ZBK
Telefon:
+385 1 4606 234
Telefon kućni:
6234

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Igor Živković završio je preddiplomski (2014.) i diplomski (2016.) studij kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. Diplomski rad pod naslovom Mehanizam diskriminacije leucina u mjestu za popravak pogreške leucil-tRNA-sintetaze izradio je na Zavodu za biokemiju i Zavodu za fizikalnu kemiju pod komentorstvom izv. prof. dr. sc. Ite Gruić-Sovulj i izv. prof. dr. sc. Branimira Bertoše te neposrednim vodstvom doc. dr. sc. Morane Dulić.

Od listopada 2016. godine zaposlen je na Zavodu za biokemiju Kemijskog odsjeka PMF-a.

Sudjeluje u izvođenju seminarske i praktikumske nastave u sklopu kolegija Opća biokemija i Praktikum biokemije na preddiplomskom studiju kemije.

U svom znanstvenom radu bavi se istraživanjem aminoacil-tRNA-sintetaza razreda Ia u reakcijama s prirodnim i sintetskim nepripadnim supstratima s naglaskom na istraživanje fluoriranih aminokiselina upotrebom kinetičkih metoda.

Član je Hrvatskog kemijskog društva i Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.