O djelatniku

Marija Pranjić, mag. chem.

Zvanje: asistent

Lokacija:
soba 312
Telefon:
+385 1 4606 234
Telefon kućni:
6234

Nastava

sveučilišni preddiplomski

Životopis

Marija Pranjić završila je diplomski studij kemije 2017. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu s temom Drevni proteini kao termički stabilniji analozi postojećih proteina pod mentorstvom doc. dr. sc. Marka Močiboba. Iste godine zapošljava se kao asistentica na Zavodu za biokemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Tijekom studija kemije kao demonstrator sudjeluje u radu sa studentima, vodi pripreme za državno natjecanje iz kemije i pripreme za državnu maturu iz kemije. Dobitnica je posebne rektorove nagrade za ak. g. 2012./2013. za organizaciju i izvedbu cjelodnevnih događanja 6. otvorenog dana Kemijskog odsjeka PMF-a i medalje kemijskog odsjeka za izvrsnost u studiranju za 2017. godinu.

Njezini znanstveni interesi vezani su uz biosintezu proteina u stanici i istraživanje staničnog odgovora na pogreške u translaciji.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrani projekti

Suradnica na projektima:

 

Aminoacil-tRNA-sintetaze kao čuvari standardnog genetičkog koda 

fondacija: Hrvatska zaklada za znanost

voditeljica: prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj

 

Stanični odgovori na kanonsku i nekanonsku mistranslaciju

fondacija: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i DAAD (hrvatsko-njemački bilateralni projekt)

voditeljica: prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj