Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove biokemije

Šifra: 73828
ECTS: 8.0
Nositelji: doc. dr. sc. Morana Dulić - Predavanja
Izvođači: Andrea Hloušek-Kasun, mag. biol. mol. - Vježbe u praktikumu
doc. dr. sc. Aleksandra Maršavelski - Vježbe u praktikumu
Marija Pranjić, mag. chem. - Vježbe u praktikumu
Ana Smolko, dipl. ing. - Vježbe u praktikumu
Vladimir Zanki, mag. biol. mol. - Vježbe u praktikumu

doc. dr. sc. Morana Dulić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Vježbe u praktikumu 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Uvod, vrste makromolekula, termodinamika kemijskih reakcija
2. Voda, vrste kemijskih veza, pH, puferi.
3. Aminokiseline, peptidi, primarna i sekundarne strukture proteina
4. Tercijarna i kvaterna struktura proteina, denaturacija i renaturacija proteina
5. Metode proteinske kemije - izolacija i karakterizacija proteina i peptida, određivanje trodimenzionalne strukture proteina
6. Funkcije proteina - funkcije vlaknatih proteina, funkcije globularnih proteina - interakcije proteina s ligandima: primjeri hemoglobin i mioglobin, te protutijelo s antigenom
7. Enzimi - uvod- vrste enzimskih reakcija, osnove termodinamike
8. Enzimska kinetika (Michaelis-Mentenina) i vrste inhibicija
9. Mehanizam djelovanja enzima i regulacija aktivnosti enzima
10. Ugljikohidrati - monosaharidi, disaharidi, polisaharidi, glikoproteini i proteoglikani
11. lipidi - masne kiseline, triacilgliceroli, membranski lipidi, steroli i voskovi
12. Biološke membrane, struktura i dinamika
13. Transmembranski transport iona i malih molekula
14. Provođenje signala u stanici
15. Uvod u metabolizam - prenostilji fosforilnih skupina, elektrona, acilnih skupina, vrste reakcija koje najčešće susrećemo u metabolizmu
16. Glikoliza te kontrola i regulacija glikolitičkog puta
17. Glukoneogeneza te kontrola i regulacija glukoneogeneze
18. Put pentoza fosfata i njegova regulacija
19. Glikogen - razgradnja i kontrola glukoze u krvi
20. Sinteza glikogena i regulacija sinteze glikogena
21. Sinteza acetil-koenzima A - kompleks piruvat dehidrogenaze
22. Ciklus limunske kiseline
23. Transport elektrona u mitohondriju i stvaranje elektrokemijskog gradijenta
24. Protomotorna sila i sinteza ATP
25. Fotosinteza
26. Calvinov ciklus te biosinteza monosaharida i polisaharida
27. Razgradnja masnih kiselina
28. Sinteza masnih kiselina
29. Sinteza lipida - sinteza acilglicerola, fosfolipida i kolesterola
30. Ciklus ureje
31. Razgradnja esencijalnih aminokiselina
32. Razgradnja neesencijalnih aminokiselina
32. Fiksacija dušika - kompleks nitrogenaze
33. Sinteza esencijalnih aminokiselina
34. Sinteza neesencijalnih aminokiselina
35. Sinteza porfirina, hema i klorofila i sinteza neurotransmitora
36. Sinteza i razgradnja nukleotida
37. Integracija metaboličkih putova
38. Strukture DNA i RNA
39. DNA replikacija
40. DNA popravak i rekombinacija
41. RNA sinteza i regulacija RNA sinteze u prokariota
42. Ekspresija gena u eukariota
43. Sazrijevanje RNA u eukariota
44. Genetski kod
45. Mehanizam sinteze proteina

- opisati građu proteina, polisaharida i nukleinskih kiselina te objasniti njihove funkcije u stanici
- opisati građu i funkciju biološke membrane te objasniti transport tvari kroz membrane
- razumjeti i objasniti osnovne metaboličke putove
- objasniti i razlikovati biosintetske putove makromolekula (polisaharida, lipida, nukleinskih kiselina i proteina)
- odrediti izoelektričnu točku aminokiselina
- provesti enzimsku kinetiku i odrediti Michaelisovu konstantu
- razdvojiti pojedinačne proteine iz smjese proteina
- razumjeti i opisati kako stanica dobiva, čuva i troši energiju
- razumjeti i objasniti spregu termodinamike i kemijskih reakcija u stanici
- razumjeti i opisati osnovne bioanalitičke metode
Literatura:
  1. J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer. Biokemija, Školska knjiga 2014. (prijevod 6. Izdanja J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer. Biochemistry, 6. izdanje, W. H. Freeman Co. 2008)
    J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer. Biochemistry, 7. izdanje, W. H. Freeman Co. 2012
    D. L. Nelson, M. M. Cox, Lehninger Principles of Biochemistry, 6. izdanje, W. H. Freeman Co. 2013.
    J. L. Tymoczko, J. M. Berg, L. Stryer. Biochemistry, A short course, W. H. Freeman Co. 2010.
    B. Mildner, predavanja i seminari iz "Osnove biokemije"
  2. R. K. Murray, D. A. Bender, K. M. Botham, P. J. Kennely, V. W. Rodwell, P. A. Weil, Harperova iliustrirana biokemija, 28. izdanje, Medicinska naklada, Zagreb, 2011.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Organska kemija
Položen : Stanična i molekularna biologija
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Biologija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan