Izbornik
 
Zavod za organsku kemiju
 
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković +381 1 4606 409 6409 e-mail 311
prof. dr. sc. Ines Primožič +385 1 4606 408 6408 e-mail 316
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivana Biljan +385 1 4606 412 6412 e-mail 320
izv. prof. dr. sc. Ivan Kodrin +385 1 4606 403 6403 e-mail 303
izv. prof. dr. sc. Đani Škalamera +385 1 4606 415 6415 e-mail 314
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Željka Car +385 1 4606 407 6407 e-mail 307
doc. dr. sc. Nikola Cindro +385 1 4606 411 6411 e-mail 310
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Danijela Beneš +385 1 4606 402 6402 e-mail 302
mag. chem. Toni Divjak +385 1 4606 416 6416 e-mail 321
univ. mag. chem. Tea Frey +385 1 4606 402 302
mag. chem. Barbara Panić +385 1 4606 416 6416 e-mail 321
mag. chem. Gregor Talajić +385 1 4606 402 e-mail  
stručni savjetnik
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Alma Ramić +385 1 4606 410 6410 e-mail 317
asistent - doktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Laura Nuić +385 1 4606 416 e-mail 321
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Marina Bertek +385 1 4606 405 6405 e-mail 305
Kata Jerbić +385 1 4606 464 e-mail  
upr. pravnik Slađana Miljanić +385 1 4606 400 6400 e-mail 313
ing. Andreja Zeba +385 1 4606 406 6406 e-mail 306

redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Zlatko Mihalić +385 1 4606 404 e-mail  

professor emeritus
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoj Vančik +385 1 4606 404 e-mail  

povjera predavanja
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Nikola Basarić e-mail  
dr. sc. Leo Frkanec e-mail  
dr. sc. Ivanka Jerić e-mail  
dr. sc. Dražen Vikić-Topić  

viši znanstveni suradnik
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Marina Šekutor  

naslovni asistent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Jerko Meštrović  
mag. chem. Marija Renić  

naslovni redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
nasl. prof. dr. sc. Mladen Žinić  

OSTALI
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Marija Bakija  
mag. chem. Robert Junior Kolman  
mag. chem. Karlo Petrić e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Diplomski rad
0,0,0
4
INFO
Diplomski rad
0,0,0
3
INFO
Diplomski rad
0,0,0
4
INFO
Diplomski rad
0,0,0
10
INFO
Enzimska kataliza u organskoj sintezi
0,0,0
1, 3
INFO
Fizikalno-organska kemija
0,0,0
1, 3
INFO
Fotokemija
0,0,0
2, 4
INFO
Heterociklička kemija
0,0,0
1, 3
INFO
Integrirana kemija 2
0,0,0
3
INFO
Integrirana kemija 2
0,0,0
9
INFO
Integrirana kemija 2
0,0,0
9
INFO
Kemija prirodnih organskih spojeva
0,0,0
2, 4
INFO
Kemija prirodnih organskih spojeva
0,0,0
7, 8
INFO
Kemijski seminar I
0,0,0
1
INFO
Metode sinteze u organskoj kemiji
0,0,0
2, 4
INFO
Molekularno modeliranje
0,0,0
5
INFO
Odabrana poglavlja organske kemije
0,0,0
5
INFO
Odabrana poglavlja organske kemije
0,0,0
1, 3
INFO
Organska kemija
0,0,0
2
INFO
Organska kemija
0,0,0
2
INFO
Organska kemija 1
0,0,0
5
INFO
Organska kemija 1
0,0,0
5
INFO
Organska kemija 1
0,0,0
3
INFO
Organska kemija 1
0,0,0
3
INFO
Organska kemija 1
0,0,0
3
INFO
Organska kemija 2
0,0,0
6
INFO
Organska kemija 2
0,0,0
6
INFO
Organska kemija 2
0,0,0
4
INFO
Organska kemija 2
0,0,0
4
INFO
Organska kemija 2
0,0,0
4
INFO
Osnove kemije prirodnih organskih spojeva
0,0,0
2
INFO
Osnove kemije prirodnih organskih spojeva
0,0,0
8
INFO
Osnove kemije prirodnih organskih spojeva
0,0,0
4
INFO
Osnovni praktikum organske kemije
0,0,0
5
INFO
Osnovni praktikum organske kemije
0,0,0
5
INFO
Praktikum opće kemije 1
0,0,0
1
INFO
Praktikum organske kemije
0,0,0
5
INFO
Praktikum organske kemije
0,0,0
5
INFO
Praktikum organske kemije 1
0,0,0
4
INFO
Praktikum organske kemije 2
0,0,0
5
INFO
Računalna kemija
0,0,0
2, 4
INFO
Temelji fizikalno-organske kemije
0,0,0
2
INFO
Temelji fizikalno-organske kemije
0,0,0
8
INFO
Temelji organske kemije
0,0,0
3
INFO
Viši praktikum iz kemije
0,0,0
8
INFO
Viši praktikum iz kemije
0,0,0
7
INFO
Viši praktikum iz kemije
0,0,0
7
INFO
Viši praktikum kemije
0,0,0
1
INFO
Viši praktikum kemije
0,0,0
7
INFO
Viši praktikum organske kemije
0,0,0
1, 3
INFO
Završni ispit
0,0,0
6
INFO
AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu