Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Odabrana poglavlja organske kemije

Šifra: 40779
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivan Kodrin
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivan Kodrin - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Nadopuna gradiva iz organske kemije gradivom iz fizikalne organske kemije

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene
2.4. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. Razumjeti dublji značaj molekulske strukture
2. Shvatiti vezu između strukture i kemijske reaktivnosti
3. Znati predviđati produkte kemijske reakcije
4. Shvatiti kako na brzinu organske kemijske reakcije utječe medij: plinska faza, otapalo, čvrsta faza
5. Razumjeti načela katalize i povezati ih s procesima u biokemiji

SADRŽAJ PREDMETA:

1. 1.Temelji MO i VB teorije
2. ?-elektronski sustavi i aromatičnost
3. Reaktivosti
4. Hammett-Taftove jednadžbe
5. Utjecaj otapala
6. Najvažniji reakcijski mehanizmi
7. Kinetski izotopni efekti
8. Fotokemijske reakcije

OBVEZE STUDENATA:

Redovito pohađanje nastave i napisan seminarski rad na danu temu.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Pismeni i usmeni ispit.
Literatura:
  1. Carey & Sundberg, Advanced Organic Chemistry, Plenum, NY 2003
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Organska kemija 1
5. semestar
Izborni - kemija 2 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti