O djelatniku

doc. dr. sc. Željka Car

Zvanje: docent
Lokacija: 307
Telefon:+385 1 4606 407
Telefon kućni:6407
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za organsku kemiju
Godina doktoriranja:2011.

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Diplomirala je 2001. godine na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2011. godine obranila doktorsku disertaciju pod nazivom Sinteze i kemo-enzimske transformacije glikokonjugata s esterskim i amidnim tipom veze (mentor: prof. dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović).

Od 2005. zaposlena je kao asistent, a od 2011.- 2015. kao viši asistent na Zavodu za organsku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a. Od 2015. -  2016. radi kao poslijedoktorand na projektu „Razvoj nove metodologije za kontrolu procesa priprave lijekova – Met4Pharm“, a od 2016.-2017. kao poslijedoktorand na HRZZ projektu IP-2014-09-7899 „Sinteza, strukturna analiza i biološka evaluacija peptidomimetika i glikokonjugata“. Od 2017. je zaposlena kao stručni savjetnik na Zavodu za organsku kemiju, Kemijski odsjek, PMF u Zagrebu. 2021. zaposlena u znanstveno-nastavnom zvanju docent na istom Zavodu.

Bavi se sintezom biološki aktivnih spojeva, osobito manoziliranih derivata desmuramil-peptida u svrhu ispitivanja njihove adjuvantske aktivnosti te heterocikličkih spojeva piridinonskog tipa i njihovih glikoziliranih i lipofilnih analoga u svrhu ispitivanja njihove biološke aktivnosti (antitumorske, antiadhezivne) te NMR spektroskopskim studijama kompleksiranja piridinonskih i adamantilnih derivata s ciklodekstrinima.

Objavila je 15 znanstvenih radova, od kojih 13 citiranih u bazi Current Contents. Sudjelovala je na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima i ima ukupno 49 posterskih priopćenja.

Sudjeluje u raznim oblicima nastave iz kolegija Organska kemija za različite smjerove. Nositeljica je kolegija Enzimska kataliza u organskoj sintezi i Organska kemija (73779).

Članica je Vijeća Kemijskog odsjeka, Hrvatskog kemijskog društva i Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa.

Sudjelovala je u organizaciji Smotre sveučilišta, Otvorenog dana Kemijskog odsjeka i Čarolija u kemiji.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Izdvojene publikacije:

1. V. Petrović Peroković, Ž. Car, J. Draženović, R. Stojković, L. Milković, M. Antica, Đ. Škalamera, S. Tomić, R. Ribić, Design, Synthesis, and Biological Evaluation of Desmuramyl Dipeptides Modified by Adamantyl-1,2,3- triazole, Molecules 26 (2021) 6352.

2. V. Petrović Peroković, Ž. Car, A. Usenik, T. Opačak-Bernardi, A. Jurić, S. Tomić, Adamantyl pyran-4-one derivatives and their in vitro antiproliferative activity, Mol. Diversity 24 (2019) 253-263.

3. V. Petrović Peroković, Ž. Car, T. Opačak-Bernardi, I. Martin-Kleiner, M. Kralj, S. Tomić, In vitro antiproliferative study of novel adamantyl pyridin-4-ones, Mol. Diversity 21 (2017) 881-891.

4. Ž. Car, V. Petrović Peroković, S. Tomić, 3-Hidroksipiridin-4-oni (I dio): Priprava i kelirajući učinak, Kem. Ind. 65 (2016) 595-604.

5. Ž. Car, V. Petrović Peroković, S. Tomić, 3-Hidroksipiridin-4-oni (II dio): Biološka primjena kao kelatora željeza, Kem. Ind. 64 (2016) 17-28.

6. Ž. Car, T. Hrenar, V. Petrović Peroković, R. Ribić, M. Seničar, S. Tomić, Mannosylated N-Aryl Substituted 3-Hydroxypyridine-4-ones: Synthesis, Hemagglutination Inhibitory Properties and Molecular Modeling, Chem. Biol. Drug Des., 84 (2014) 393-401.

7. Ž. Car, I. Kodrin, J. Požar, R. Ribić, D. Kovačević, V. Petrović Peroković, Experimental and computational study of the complexation of adamantyl glycosides with β-cyclodextrin,Tetrahedron 69 (2013) 8051-8063. 

 

 

 

 

        

Izabrani projekti

Suradnik na projektima:

  • Suradnica na HRZZ projektu IP-2020-02-9162 „Ferocenski analozi biomolekula: strukturna karakterizacija i biološka evaluacija“ (L. Barišić, 11.01.2021. - 10.01.2025.)

  • Suradnica na HRZZ projektu IP-2014-09-7899 „Sinteza, strukturna analiza i biološka evaluacija peptidomimetika i glikokonjugata“ (S. Tomić-Pisarović)
  • Suradnica na projektu Razvoj nove metodologije za kontrolu procesa priprave lijekova – Met4Pharm financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Državnog proračuna Republike Hrvatske (P.Novak, 2014- 2016)
  • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske: Enzimske transformacije saharida i kinuklidina (2002.-2006.);
  • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske: Sinteze i enzimske transformacije biološki aktivnih spojeva (2007.-2013.).