Izbornik
 
Zavod za biokemiju
 

Predstojnica zavoda:

doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

 

Voditeljica administracije: Anđelka Pilko


Tražilica
 
Događaji
 
13. 06. 16:15 - 18:15, Predavaonica A002, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
Seminar za teoriju vjerojatnosti
13. 06. 16:15 - 18:15, Lecture room A002, Department of Mathematics, Bijenička cesta 30
Seminar for Probability
16. 06. 15:00 - 17:00, Kemijski odsjek, predavaonica A1
Obrana doktorske disertacije: Lucija Hok
Kontakt
 

Zavod za biokemiju

Horvatovac 102A

10 000 Zagreb

Tel. 01 / 4606 400

Fax. 01 / 4606 401

zbk@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu