Izbornik
 
Zavod za fizikalnu kemiju
 

Predstojnica zavoda

Prof. dr. sc. Tajana Begović

 

 Voditeljica administracije:  Danijela Hus Mustić


AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 
Događaji
 
16. 07. 12:30 - 13:30, Kemijski odsjek, predavaonica A1
Obrana doktorske disertacije: Antonija Ožegović
17. 07. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, predavaonica 023
Diplomski ispit: Luka Šmital
17. 07. 11:00 - 12:00, ZMB seminar
Obrana diplomskog rada
17. 07. 12:00 - 13:00, Kemijski odsjek, predavaonica A1
Obrana doktorske disertacije: Luka Ozdanovac
17. 07. 12:00 - 13:00, Predavaonica 2
Obrana diplomskog rada
17. 07. 12:30 - 13:30, ZMB seminar
Obrana diplomskog rada
17. 07. 15:00 - 16:00, Kemijski odsjek, predavaonica ZOAKS-023
Diplomski ispit: Natalija Miodrag
18. 07. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, predavaonica 222
Kemijski seminar II: Matej Kern
19. 07. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, predavaonica 304
Diplomski ispit: Zrinka Pišonić
19. 07. 10:30 - 11:30, Seminar ZB-a
Obrana diplomskog rada
19. 07. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, predavaonica 304
Diplomski ispit: Nika Jakobović
Kontakt
 

Zavod za fizikalnu kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematicki fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 130
Fax. +385 1 4606 131

E-pošta: dhus@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu