Izbornik
 
Zavod za fizikalnu kemiju
 

Predstojnica zavoda

Prof. dr. sc. Tajana Begović

 

 Voditeljica administracije:  Danijela Hus Mustić


Tražilica
 
Događaji
 
05. 06. 16:00 - 18:00, Predavaonica 108, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
Seminar za geometriju
06. 06. 12:00 - 13:00, Kemijski odsjek, predavaonica 225
Diplomski ispit: Bojan Kuridža
06. 06. 17:15 - 19:15, Lecture room 109, Department of Mathematics, Bijenička cesta 30
Seminar for Representation Theory, SCE QuantixLie
06. 06. 17:45 - 19:45, Predavaonica 109, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
Seminar za teoriju reprezentacija i ZCI QuantiXLie
07. 06. 12:00 - 14:00, Predavaonica 2, Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 6
Seminaru za optimizaciju i primjene
07. 06. 17:30 - 19:30, Predavaonica A001, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
Znanstveni kolokvij - 07.06.2023.
07. 06. 17:30 - 19:30, Lecture room A001, Department of Mathematics, Bijenička cesta 30
CMS Colloquium - June 7, 2023
Kontakt
 

Zavod za fizikalnu kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematicki fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 130
Fax. +385 1 4606 131

E-pošta: dhus@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu