Izbornik
 
Zavod za fizikalnu kemiju
 
redoviti profesor u trajnom izboru
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Tajana Begović +385 1 4606 154 6154 e-mail 228
prof. dr. sc. Tomica Hrenar +385 1 4606 072 6072 e-mail 201
prof. dr. sc. Davor Kovačević +385 1 4606 135 6135 e-mail 217
prof. dr. sc. Vladislav Tomišić +385 1 4606 136 6136 e-mail 211
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Branimir Bertoša +385 1 4606 132 6132 e-mail 210
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Nikola Bregović +385 1 4606 147 6147 e-mail 218
izv. prof. dr. sc. Gordan Horvat +3851 460 6157 6157 e-mail 214
izv. prof. dr. sc. Josip Požar +385 1 4606 133 6133 e-mail 230
poslijedoktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Karlo Sović +385 1 4606 009 6009 e-mail 221
viši asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Tin Klačić +385 1 4606 148 6148 e-mail 219
dr. sc. Juraj Nikolić +385 1 4606 152 e-mail 226
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Andrea Usenik +385 1 4606 147 6147 e-mail 218
stručni savjetnik
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Jasmina Jukić +385 1 4606 149 6149 e-mail 220
dr. sc. Danijel Namjesnik 0 e-mail 220
stručni suradnik
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
univ. mag. chem. Matej Kožić  
mag. chem. Katarina Leko +385 1 4606 147 6147 e-mail 218
mag. chem. Marin Liović e-mail  
asistent - doktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Marija Cvetnić 01 4606 141 01 4606 141 e-mail 208
mag. educ. phys. et chem. Katarina Jerin e-mail 221
mag. chem. Karla Korade +385 1 4606 149 6149 e-mail 220
mag. chem. Matija Modrušan +385 1 4606 142 6142 e-mail 208
mag. biol. mol. Katarina Radman +385 1 4606 151 e-mail 224
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Iva Brekalo e-mail  
Danijela Giljević +385 1 4606 130 6130 e-mail 229
Irena Golubić e-mail  
Mirjana Murat +385 1 4606 137 6137 e-mail 204
Đurđica Novogradec +385 1 4606 137 6137 e-mail 204
Nenad Stojić +385 1 4606 150 e-mail  
Valentina Zagorec +385 1 4606 137 6137 e-mail 204

asistent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Ina Erceg e-mail  

povjera predavanja
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Damir Kralj  
dr. sc. Ivan Ljubić  
dr. sc. Mirjana Metikoš-Huković  
dr. sc. Branka Mihaljević  
dr. sc. Svetozar Musić  

naslovni asistent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Domagoj Fijan e-mail  
mag. chem. Brankica Plećaš e-mail  

naslovni redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
nasl. prof. dr. sc. Nađa Došlić  

OSTALI
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Dajana Barišić  
mag. chem. Nikol Bebić  
mag. chem. Mihael Eraković  
mag. chem. Tomislav Piteša e-mail  
mag.appl.chem. Ivana Šarić e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Bioenergetika
0,0,0
1, 3 doktorski INFO
Brzine i ravnoteže kemijskih reakcija
0,0,0
2, 7 diplomski INFO
Brzine i ravnoteže kemijskih reakcija
0,0,0
8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Brzine i ravnoteže kemijskih reakcija
0,0,0
8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
3 diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
10 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
10 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Elektrokemija
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Fizikalna kemija
0,0,0
4 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Fizikalna kemija
0,0,0
4 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Fizikalna kemija 1
0,0,0
3 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Fizikalna kemija 1
0,0,0
3 prijediplomski INFO
Fizikalna kemija 1
0,0,0
3 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Fizikalna kemija 2
0,0,0
4 prijediplomski INFO
Fizikalna kemija 2
0,0,0
4 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Fizikalna kemija 2
0,0,0
4 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Fizikalna kemija makromolekula
0,0,0
2, 4 diplomski INFO
Fizikalna supramolekulska kemija
0,0,0
2, 4 diplomski INFO
Fizikalno-kemijske metode istraživanja lijekova
0,0,0
2, 4 diplomski INFO
Integrirana kemija 1
0,0,0
2 diplomski INFO
Integrirana kemija 1
0,0,0
8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Integrirana kemija 1
0,0,0
8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Kemija okoliša
0,0,0
3, 5 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Kemija okoliša
0,0,0
5, 7, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Kemija okoliša
0,0,0
5 prijediplomski INFO
Kemija okoliša
0,0,0
1 diplomski INFO
Kemija okoliša
0,0,0
7 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Kemijska kinetika
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Kemijska termodinamika
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Kemijski seminar I
0,0,0
1 doktorski INFO
Kemometrika
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Koloidna i međupovršinska kemija
0,0,0
2, 4 diplomski INFO
Koloidna i međupovršinska kemija
0,0,0
7, 8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Kvantna kemija
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Kvantna kemija
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Matematičke metode u kemiji 1
0,0,0
3 prijediplomski INFO
Matematičke metode u kemiji 2
0,0,0
4 prijediplomski INFO
Matematičke osnove računalne biologije
0,0,0
3 diplomski INFO
Metode znanstveno-istraživačkog rada i znanstvene komunikacije
0,0,0
5 prijediplomski INFO
Molekularna biofizika
0,0,0
1 diplomski INFO
Molekularna spektroskopija
0,0,0
7, 8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Molekularna spektroskopija
0,0,0
3 diplomski INFO
Molekularna spektroskopija
0,0,0
2, 4 diplomski INFO
Odabrana poglavlja fizikalne kemije
0,0,0
5 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Osnove fizikalne kemije
0,0,0
3 prijediplomski INFO
Osnove fizikalne kemije
0,0,0
4 prijediplomski INFO
Osnove fizikalne kemije
0,0,0
4 prijediplomski INFO
Osnovni praktikum fizikalne kemije
0,0,0
4 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Osnovni praktikum fizikalne kemije
0,0,0
4 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Praktikum fizikalne kemije 1
0,0,0
5 prijediplomski INFO
Praktikum fizikalne kemije 2
0,0,0
6 prijediplomski INFO
Računalni praktikum 1
0,0,0
1 prijediplomski INFO
Računalni praktikum 2
0,0,0
2 prijediplomski INFO
Struktura i dinamika molekularnih sustava
0,0,0
1, 7 diplomski INFO
Struktura i dinamika molekularnih sustava
0,0,0
7, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Teorijska kemija
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Viši praktikum fizikalne kemije 1
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Viši praktikum fizikalne kemije 2
0,0,0
2, 4 diplomski INFO
Viši praktikum iz kemije
0,0,0
7 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Viši praktikum kemije
0,0,0
1 diplomski INFO
Viši praktikum kemije
0,0,0
7 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Završni ispit
0,0,0
6 prijediplomski INFO
AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 
Kontakt
 

Zavod za fizikalnu kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematicki fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 130
Fax. +385 1 4606 131

E-pošta: dhus@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu