Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Odabrana poglavlja fizikalne kemije

Šifra: 40781
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Kovačević
Izvođači: prof. dr. sc. Davor Kovačević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznati studente s nekim aktualnim pravcima istraživanja iz područja fizikalne kemije

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene
2.4. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
3. STVARANJE PROSUDBI
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Očekuje se da će nakon uspješno položenog ispita studenti biti u stanju primijeniti znanje stečeno u kolegijima Fizikalna kemija i Osnovni praktikum fizikalne kemije na analizu aktualnih znanstvenih radova iz područja fizikalne kemije.

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Sadržaj kolegija mijenjat će se svake godine, a to će redovito biti aktualne teme iz područja fizikalne kemije.

OBVEZE STUDENATA:

Sudjelovanje u nastavi i održavanje seminara

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Usmeni ispit
Literatura:
  1. P. W. Atkins, J. de Paula: Atkins' Physical Chemistry, 9. izd., Oxford University Press, Oxford 2010.
  2. I. N. Levine: Physical Chemistry, 6. izd., McGraw Hill, New York, 2009.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizikalna kemija
5. semestar
Izborni - kemija 2 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti