Izbornik
 
O djelatniku
 
Tin Klačić, mag. chem.
Zvanje:asistent
Lokacija: 219
Telefon:+385 1 4606 148
Telefon kućni:6148
E-mail: E-mail
Zavod/služba : Zavod za fizikalnu kemiju
Godina diplomiranja:2017.
Na zavodu od:2018.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Tin Klačić rođen je 23. srpnja 1993. u Zagrebu. Završivši Osnovnu školu „Antun Augustinčić“ u Zaprešiću 2008. i V. gimnaziju u Zagrebu 2012. upisuje Preddiplomski studij kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji završava 2015. Iste godine upisuje Diplomski studij kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (smjer: fizikalna kemija i organska kemija) kojeg završava 2017. stjecanjem zvanja magistra kemije. 2017. godine upisao je Doktorski studij kemije (smjer: fizikalna kemija) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu.

Od 2018. zaposlen je na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zavodu za fizikalnu kemiju na radnom mjestu asistenta. Tijekom diplomskog studija boravio je od 28.3.2016. do 27.5.2016. na Institute for Nuclear Waste Disposal (Karlsruhe Institute of Technology) u Njemačkoj. U zimskom semestru sudjeluje u izvođenju seminara i praktikuma iz kolegija Osnove fizikalne kemije (preddiplomski studij molekularne biologije) te u izvođenju nastave iz kolegija Viši praktikum fizikalne kemije 1 (diplomski studij kemije). U ljetnom semestru sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Fizikalna kemija (integrirani studij fizike i kemije), Praktikum fizikalne kemije 2 (preddiplomski studij kemije), Osnovni praktikum fizikalne kemije (integrirani studij biologije i kemije, integrirani studij fizike i kemije) te Viši praktikum fizikalne kemije 2 (diplomski studij kemije).

Glavna područja znanstvenog rada T. Klačića su koloidna i međupovršinska kemija, fizikalna kemija makromolekula, elektrokemija i kemijska kinetika. Uži znanstveno-istraživački interesi vezani su mu uz proučavanje međupovršina čvrsta tvar/otopina elektrolita različitim metodama s naglaskom na mjerenjima monokristalnim elektrodama, adsorpciju polielektrolita na površine različitih metalnih oksida, praćenje formiranja polielektrolitnih višeslojeva i polielektrolitnih kompleksa, kinetiku otapanja slabo topljivih soli, formiranje samouređenih molekulskih slojeva, itd. Njegovi znanstveni rezultati objavljeni su u 5 rada u znanstvenim časopisima iz selekcije Current Contents. Objavio je i 1 stručni rad. Znanstvene rezultati T. Klačića prezentirani su na 18 znanstvenih konferencija.

Dobitnik je Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za individualni znanstveni rad u akademskoj godini 2015./2016. i nagrade Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu za znanstveni rad (2016.). Sudjeluje u popularizaciji znanosti kroz razna događanja (Otvoreni dan kemije, Otvoreni dan Instituta za fiziku, Festival znanosti, Kemijsko-injženjerske radionice Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, itd.). Sudjeluje u pripremama učenika za European Union Science Olympiad (EUSO), International Junior Science Olympiad (IJSO) i International Chemistry Olympiad (IChO) Od 2013. Član je Hrvatskog kemijskog društva i Europske geoznanstvene unije.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu