Izbornik
 
O djelatniku
 
prof. dr. sc. Hrvoj Vančik
Zvanje:redoviti profesor u trajnom zvanju
Lokacija: 320
Telefon:+385 1 4606 412
Telefon kućni:6412
E-mail: E-mail
Zavod/služba : Zavod za organsku kemiju

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Služba: Predstojnik Zavoda za organsku kemiju PMF, od 2009. član Senata Sveuilišta u Zagrebu

Znanstvena djelatnost: Fizikalna organska kemija, molekulska spektroskopija, utemeljio kemiju niskih temperatura (kriokermiju) u Hrvatskoj. Kemija stabiliziranih karbokationa. Fotokemija čvrstog stanja. Reakcijski mehanizmi u čvrstom stanju, Filozofija znanosti (Filozofija kemije). Objavio 53 znanstvena rada (49 u CC časopisima, a 3 u časopisima koje citiraju baze s područja filozofije), od toga 29 u vrhunskim časopisima (J. Amer. Chem. Soc., Angew. Chem., J. Phys. Chem., J. Org. Chem., Perkin Trans. itd.). Objavio tri knjige, Temelji organske kemije (sveučilišni udžbenik) TIVA-IuHV, Varaždin, 2012. i Aromatic C-Nitroso Compounds (znanstvena knjiga) Springer Verlag, Dordrecht, London, New York, 2013. i Basic Organic Chemistry for the Life Sciences, Springer Verlag, Dordrecht, London, New York, 2014. Sudjelovao na 48 znanstvenih skupova, 15 međunarodnih. Glavni istraživač projekata (Ministarstva znanosti RH): Istraživanja nitrenij i sililenij kationa u kriogenim matricama (projekt br. 1-07-226, završen) i projekta Struktura i reaktivnost reakcijskih međuprodukata (projekt br. 119 402). Novi sustavi u supramolekulskoj kemiji i molekulskoj logici (pr. br. 0119611) Reakcije organskih spojeva u čvrstom stanju: mehanizmi i supramolekulski inženjerign (pr. br. 119-1191342-1334). Organic molecules in condensed phase: interactions and modeling (ORGMOL) (HRZZ 7444, 2014.) Boravci u inozemstvu:1983. - 1984. University of Utah, SLC, Utah, USA (Prof. J. Michl) 1993 (1. - 30. listopada) Universität Tübingen (Prof. H.-U. Siehl) Stipendija DAAD.

Javna pozvana predavanja:            Recent Results of IR-Spectroscopy of Carbocations, Universität Erlangen-Nürnberg, 3.6.1992. The IR of Stable Silicon Containing Cations, Yale University, New Haven, 17.6.1993. Matrix Isolation and Vibrational Spectroscopy of Carbocations, 12th Conference on Physical Organic Chemistry (IUPAC), Universitá di Padova 1.9.1994. (kao pozvani predavač), Solid State Chemistry of C-Nitroso Compounds, Ruska akadenija nauka, Moskva, 28. rujna 2003. (kao pozvani predavač).

Nastavna djelatnost: Sudjelovanje u svim praktikumima iz organske kemije. Predavanja i seminari iz kolegija Organska kemija (studenti biologije), Fizikalna organska kemija (studenti kemije), utemeljio dva nova kolegija Fotokemija (studenti kemije) i Povijest i filozofija kemije (obvezni kolegij za studente kemije). Napisao skriptu za kolegij Fotokemija, udžbenik Temelji organske kemije, a završen je rukopis znanstvene knjige Aromatic nitroso compounds, za izdavača Springer-Verlag.

Na doktorskom studiju predaje temeljni kolegij Reakcijski mehanizmi u organskoj kemiji (u zajednici s Dr. M. Eckert-Maksić).Voditelj 28 diplomskih, 7 magistarskih radova i 7 doktorskih disertacija.

Nastavni i popularni tekstovi: Predavanja iz molekularne fotokemije, skripta za studente PMF, Zagreb, 2005.-Organskokemijska evolucija u međuzvjezdanom

prostoru,  Čovjek i svemir (Zagreb) 1989/90, 5-6, 16-Kemijska evolucija i izvor života, Čovjek i svemir (Zagreb) 1992/93, 5-6, 32. Izobrazbeni filmovi:            Svojstva organskih spojeva (17 min) (Redat. Berislav Makarović)  Filmoteka 16, Zagreb, 1992. Struktura atoma i molekula (17 min) (Redat. B.Makarović) Filmoteka 16, Zagreb, 1993.

Ugljikohidrati (5 min) Element film, Filmoteka 16, Zagreb, Struktura ugljikovodika (5 min) Element film, Filmoteka 16, Zagreb, Oksidacija alkohola (5 min) Element film, Filmoteka 16, Zagreb, Esteri (5 min) Element film, Filmoteka 16, Zagreb. Tehnička enciklopedija (Ugljik, H. Vančik, N. Trinajstić i V. Piljac, Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”). I:U:P:A:C Anorganska nomenklatura (poglavlje o nemetalima).

Recenzent u časopisima: J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem., Chemical Reviews, J. Org. Chem., J. Phys. Chem.,

J. Mol. Struct., European J. Org. Chem., Croat Chem. Acta, Tetrahedron Letters itd.

Gost urednik (zajedno s Mirjanom Maksić) u Croat Chem. Acta, Current Organic Chemistry (2014.)

Utemeljitelj međunarodnog znanstvenog skupa Central European Chemistry Meeting koji se od 2000. g. redovito održava svake tri godine.

Organizator međunarodnog znanstvenog skupa ISPC 10 (International Society for Philosophy of Chemistry) koji je održan u Splitu u kolovozu 2006..

Dobitnik državne nagrade za znanost Republike Hrvatske za 2002. godinu.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

H.Vančik*  and  D.E.Sunko*,  Solid  State  Chemistry  in  Antimony  Pentafluoride  Matrices.  Infrared  Spectra  of  Reactive  Intermediates.  J.Am.Chem.Soc.,1989,111,  3742.

H.  Vančik*Matrix  Isolation  and  Vibrational  Spectroscopy  of  Carbocations, Pure  Appl.  Chem., 1995,  67,761.   

I.  Halasz,  E.  Meštrović,  H.  Čičak,  Z.  Mihalić,  H.  Vančik*,  Solid  -State  Reaction  Mechanisms  in  Monomer-Dimer  Interconversions  of  p-Bromonitrosobenzene.  Single-Crystal-to-Single-Crystal  Photodissociation  and  Formation  of  New  Non-van  der  Waals  Close  Contacts.  J.  Org.  Chem.  200570,  8461-8467.

I.  Biljan,*  M.  Kralj,  T.  Mišić  Radić,  V.  Svetličić,  and  H.  Vančik*,Dimerization  of  Nitrosobenzene  Derivatives  on  an  Au(111)  Surface,  J.  Phys.  Chem.,  C  2011115,  20267-20273.

K.  Varga,  J.  Volarić,  and  H.  Vančik*,  Crystal  disordering  and  organic solid-state  reactions,  CrystEngCom,  2014,  DOI  10.1039/c4ce01915f,  in press.

Izabrani projekti

Istraživanja nitrenij i sililenij kationa u kriogenim matricama (projekt br. 1-07-226, završen) i projekta Struktura i reaktivnost reakcijskih međuprodukata (projekt br. 119 402). Novi sustavi u supramolekulskoj kemiji i molekulskoj logici (pr. br. 0119611) Reakcije organskih spojeva u čvrstom stanju: mehanizmi i supramolekulski inženjerign (pr. br. 119-1191342-1334). Organic molecules in condensed phase: interactions and modeling (ORGMOL) (HRZZ 7444, 2014.) 

Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu