Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Reakcijski mehanizmi u organskoj kemiji

Šifra: 152806
ECTS: 8.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivan Kodrin
prof. dr. sc. Hrvoj Vančik
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 25
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kvantitativni odnos molekularne strukture i kemijske reaktivnosti: Hammettova jednadžba, ne-linearne Hammetove korelacije, Yukawa-Tsuno jednandžba i njihova primjena. Kiselo-bazne ravnoteže: kratki pregled osnovnih pojmova, mjerenje kiselosti organskih spojeva u plinskoj fazi, svojstva i reaktivnost karbaniona (utjecaj supstituenata na stabilnost, aromatični i antiaromatični anioni, unimolekularne pregradnje, karbanioni u pripravi organometalnih spojeva), utjecaj otapala na kiselost, utjecaj elektronske pobude na kiselo-bazna svojstva, reakcije intra- i intermolekularnog prijenosa protona u osnovnom i elektronski pobuđenim stanjima (eksperimentalni i kvantno-kemijski pristupi). Izolacija i spektroskopija reakcijskih međuprodukata: matrična izolacija (IR, UV, ESR, NMR), reakcijski međuprodukti u superkiselinama, ultrabrze spektroskopije. VB-Model i studij reakcijskih mehanizama: VB-model i aromatičnost, SN1 i SN2 reakcije, Marcusova teorija prijenosa. Reakcije u čvrstom stanju. Autokataliza i samoreplikacijski mehanizmi.
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: Sticanja temeljnih znanja iz područja reakcijskih mehanizama i njihove primjene u organskoj kemiji.
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: predavanja, seminari i konsultacije
POPIS LITERATURE POTREBNE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
E.V. Anslyn, D.A. Dougherty: Modern Physical Organic Chemistry, University Science Books, Sausalito, Cal. 2004.
H. Maskill (Ed): The Investigations of Organic Reactions and their Mechanisms, Blackwell Publishing 2006.
H. Maskill: Structure and Reactivity in Organic Chemistry, 2nd Ed.. Oxford Science Publ., Oxford 2000.
T.H. Lowry, K. S. Richardson: Mechanism and Theory in Organic Chemistry, 3rd Ed., Harper Int. Edition, New York 1998.

DOPUNSKA LITERATURA
S. Scheiner: Hydrogen Bonding: A Theoretical Perspective, Oxford University Press, Oxford 1997.
M. Klessinger, J. Michl: Excited States and Photochemistry of Organic Molecules, Verlag Chemie, Weinheim 1995.
S. S. Shaik, H. B. Schlegel, S. Wolfe: Theoretical Aspects of Physical Organic Chemistry, Wiley, New York 1992.
M.S. Platz, R.A. Moss and M. Jones (Eds): Reviews in Reactive Intermediate Chemistry, Wiley, New York, 2007.
ECTS BODOVI: 8
NAČIN POLAGANJA ISPITA: pismeno i usmeno
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  E.V. Anslyn, D.A. Dougherty: Modern Physical Organic Chemistry, University Science Books, Sausalito, Cal. 2004.
  H. Maskill (Ed): The Investigations of Organic Reactions and their Mechanisms, Blackwell Publishing 2006.
  H. Maskill: Structure and Reactivity in Organic Chemistry, 2nd Ed.. Oxford Science Publ., Oxford 2000.
  T.H. Lowry, K. S. Richardson: Mechanism and Theory in Organic Chemistry, 3rd Ed., Harper Int. Edition, New York 1998.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  S. Scheiner: Hydrogen Bonding: A Theoretical Perspective, Oxford University Press, Oxford 1997.
  M. Klessinger, J. Michl: Excited States and Photochemistry of Organic Molecules, Verlag Chemie, Weinheim 1995.
  S. S. Shaik, H. B. Schlegel, S. Wolfe: Theoretical Aspects of Physical Organic Chemistry, Wiley, New York 1992.
  M.S. Platz, R.A. Moss and M. Jones (Eds): Reviews in Reactive Intermediate Chemistry, Wiley, New York, 2007.
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Temeljni kolegiji iz organske kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti