O djelatniku

prof. dr. sc. Marina Cindrić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Lokacija:
120c
Telefon:
+385 1 4606 351
Telefon kućni:
6351

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Marina Cindrić je diplomirala (1984.) i magistrirala (1987.) na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je 1991. godine obranila i doktorsku disertaciju “Kompleksni spojevi molibdena u višim oksidacijskim stanjima” (mentor: prof. dr. sc. B. Kamenar).

Od 1984. zaposlena je u  Zavodu za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1997. izabrana je u zvanje docenta, 2002. u zvanje izvanrednog i 2007. godine u zvanje redovitog profesora. 2012. godine izabrana je u redovitog profesora u trajnom zvanju.

Glavno područje znanstvenog interesa M. Cindrić je sinteza i karakterizacija novih organskih i anorganskih funkcionalnih materijala određenih svojstava. 

M. Cindrić objavila je 79 znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom u izdanjima koje indeksira baza Current Contents. Njeni radovi višestruko su citirani u radovima drugih znanstvenika. Sudjelovala je na preko 80 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova s priopćenjima. Aktivno je sudjelovala i sudjeluje u mnogim znanstvenim projektima, a od  2013. članica je organizacijskog odbora i suradnica na  COST projektu Polyoxometalate Chemistry for Molecular Nanoscience (2013.-2017.).

Osim znanstvenim radom prof. dr. sc. Marina Cindrić sudjeluje i u nastavi preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija Kemije i nositeljica je više predmeta. Od 2013. godine uključena je i u nastavu doktorskog studija Kemije Prirodno-matematičko fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Pod njenim voditeljstvom obranjene su četiri doktorske disertacije,  dva magistarska rada i oko 60 diplomskih radova. Koautorica je dvaju priručnika pozitivno ocjenjenih od strane stručnog povjerenstva Kemijskog odsjeka PMF.

Za svoj je znanstveni rad dobila 2008. godine Nagradu za izvrsnost u znanosti od strane Ministarstva znanosti o obrazovanja RH, 2007. godine nagradu Brdo od studenata PMFa, a 2005. nagradu Kemijskog odsjeka PMFa za zalaganje u organizaciji studija. Članica je različitih znanstvenih organizacija i tijela (Hrvatsko kemijsko društvo, American Chemical Society, Royal Society of Chemistry). 2010. godine imenovana je članicom suradnicom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (HAZU). Od 2005.-2010. bila je članica Vijeća Prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu, od 2005. do danas članica je uredništva časopisa Croatica Chemica Acta, a od 2012 uredništva časopisa Communication in Inorganic Synthesis. Bila je gost urednik posebnog broja časopisa Croatica Chemica Acta posvećenog akademiku D. Grdeniću (2010.). Od 2008.-2014. bila je članica Stručnog povjerenstva za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu te od 2005. godine sudjeluje u radu različitih Stručnih povjerenstava iz kemije za odobravanje udžbenika pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Sudjelovala je u tijelima uprave Kemijskog odsjeka i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pa je od 2005.- 2008. bila zamjenica pročelnika Kemijskog odsjeka, od 2008.-2013. voditeljica poslijediplomskog (doktorskog) studija kemije, a od 2005.-2008. voditeljica smjera Anorganska kemija na poslijediplomskom (doktorskom) studiju kemije. M. Cindrić obnašala je funkciju Prodekanice za znanost (2010.-2012.) i Prodekanice za nastavu (2008.-2010.) PMFa. Od 2013. obnaša dužnost Predstojnice Zavoda za opću i anorgansku kemiju.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Izdvojene publikacije:

1. Cindrić, M.; Pavlović, G.; Hrenar, T.; Uzelac, M. and Ćurić, M. (2013) Donor abilities of heterocyclic neutral Lewis bases in Ni(II) salicylaldehyde 4-phenylthiosemicarbazonato coordination environment. Eur. J. Inorg. Chem. 1 p. 563-571.

2. Užarević, K.; Pavlović, G. and Cindrić, M. (2013) Mononuclear and polynuclear molybdenum (VI) complexes with the interchangeable coordination site. Polyhedron 52 p. 294-300.

3. Cindrić, M.; Uzelac, M.; Cinčić, D.; Halasz, I.; Pavlović, G.; Hrenar, T.; Ćurić, M. and Kovačević, D. (2012) Three routes to nickel(II) salicylaldehyde 4-phenyl and 4-methylthiosemicarbazonato complexes: mechanochemical and electrochemical and conventional approach. CrystEngComm 14 p. 3039-3045.

4.Užarević, K.; Đilović, I.; Matković-Čalogović, D.; Šišak, D. and Cindrić, M. (2008)  Anion-Directed Self-Assembly of Flexible Ligands ito Anion-Specific and Highly Symmetrical Organic Solids. Angew. Chem. Int. Ed. 47 p. 7022-7025.

5. Cindrić, M.; Vrdoljak, V.; Strukan, N.; Tepeš, P; Novak, P.; Brbot-Šaranović, A.; Giester, G. and Kamenar, B. (2002) New dinuclear complexes of molybdenum(V) with β'-hydroxy-β-enaminones containing; 4-hydroxy-2-pyrone ring. Eur. Inorg. Chem. p. 2128-2137.

Izabrani projekti

1. Član organizacijskog odbora (Menagment Committie) i istraživač na  projektu Polyoxometalate Chemistry for Molecular Nanoscience (CM1203  PoCheMon) 2013.-2017.

2. Voditelj projekta Novi kompleksi i materijali-kemijski i biološki katalizatori, financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta  2007.-2013.

3. Voditelj projekta Sinteza i struktura kompleksa-katalizatora u kemijskim i biološkim reakcijama financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta  2002.-2006.

4.Suradnik na projektu Sinteza i identifikacija novih anorganskih spojeva i minerala – povezanost između strukture i svojstava, hrvatsko– austrijska suradnja 2002-2005.

5.Suradnik na projektu Novi kemijski spojevi od katalitičkog i biološkog interesa financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta  1996.-2002.