Izbornik predmeta
 
Glavni izbornik
 
Koloidna i međupovršinska kemija
 
Šifra: 51067
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tajana Begović - Predavanja
Izvođači: Tajana Begović - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Primjena fizikalne kemije na koloidne sustave

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene
2.4. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. razlikovati koloidne sustave i njihova svojstva od makroskopskih sustava
2. objasniti ravnotežne procese u koloidnim sustavima na kvantitativnoj razini
3. opisati gibanje koloidnih čestica (sedimentacija, difuzija)
4. navesti parametre i kvantitativno opisati koji utječu na koloidnu stabilnost i brzinu agregacije
5. kvalitativno i kvantitativo opisati električni međupovršinski sloj te reakcije površinskog kompleksiranja i adsorpcije
6. navesti osnovne metode za karakterizaciju koloidnih sustava
7. opisati površinski aktivne tvari i njihovu samoorganizaciju

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Topljivost i isparavanje koloidnih čestica
2. Gibanje i difuzija koloidnih čestica
3. Nabijanje koloidnih čestica
4. Kinetika agregacije i adhezija
5. Površinski aktivne tvari

OBVEZE STUDENATA:

Pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Pismeno i usmeno
Literatura:
  1. 1. N. Kallay, Koloidna i međupovršinska kemija, interna skripta, Kemijski odsjek, PMF.
  2. R. J. Hunter, Introduction to Modern Colloid Science, Oxford University Press, 2002.
  3. J. C. Berg: Introduction to interfaces and colloids, Word Scientific, New Jersey, 2010.
  4. S. Bucak, D. Rende: Colloid and Surface Chemistry, CRC Press, New York, 2014.
  5. D. Evans and H. Wennerström, The Colloidal Domain, Wiley-VCH, 1999.
  6. D. Evans and H. Wennerström, The Colloidal Domain, Wiley-VCH, 1999.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizikalna kemija
7. semestar Ne predaje se
Izborni - kemija 3 - Redovni studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički

8. semestar
Izborni - kemija 3 - Redovni studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti
 

Od ponedjeljka 16. 3. 2020. godine se, u očekivanom trajanju od 14 dana, prekidaju svi oblici neposredne kontaktne nastave na svim studijskim programima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Sve obavijesti, upute, prošireni nastavni materijali, pitanja te rasprava koja će uključivati sve studente za kolegij Koloidna i međupovršinska kemija bit će dostupni preko stranica kolegija na mrežnim stranicama Kemijskog odsjeka (Studentske stranice).

Tajana Begović

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu