Organska geokemija zagađivala

Izbornik predmeta

Glavni izbornik

Organska geokemija zagađivala

Šifra: 44120
ECTS: 5.0
Nositelji: dr. sc. Marijan Ahel - Predavanja
Izvođači: Marijan Ahel - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvod u organsku geokemiju zagađivala ? definicija osnovnih pojmova i odnos prema drugim granama prirodnih znanosti. Osnovne strukture i nomenklatura u organskoj kemiji; antropogeni i prirodni organski spojevi; definicija, klasifikacija i glavni tipovi zagađivala. Osnove analitike organskih zagađivala u okolišu. Kratke osnove termodinamičkih procesa. Najvažniji procesi koji određuju ponašanje i raspodjelu organskih zagađivala u okolišu i njihova međusobna povezanost. Prijenos zagađivala ? difuzijski i advekcijski procesi. Raspodjela organskih zagađivala između vodenih sustava i atmosfere. Raspodjela organskih zagađivala u vodenim sustavima: topljivost i raspodjelni koeficijenti. Raspodjela organskih zagađivala u biološke organizme: bioakumulacija i biomagnifikacija. Izmjena zagađivala između čvrste faze i vodenih sustava ? sorpcija i geoakumulacija. Kemijska transformacija zagađivala. Fotokemijska transformacija zagađivala. Biološka transformacija zagađivala. Modeliranje u organskoj geokemiji zagađivala. Geokemijski procesi i procjena okolišnog rizika.

Ishodi učenja:

Upoznavanje s pojmom kemijskog onečišćenja s naglaskom na organska zagađivala
Upoznavanje s ulogom biogeokemijskih procesa u prijenosu, raspodjeli i transformaciji zagađivala u okolišu
Upoznavanje s kritičnim putevima izloženosti organskim zagađivala u okolišu za procjenu okolišnog rizika
Upoznavanje s posljedicama antropogenog utjecaja na okoliš i razumijevanje pojma kemijskog onečišćenja
Usvajanje osnovnih znanja o analitičkom određivanju zagađivala u okolišu
Usvajanje osnovnih znanja za razumijevanje pojedinih biogeokemijskih procesa i njihove uloge u okolišu
Razumijevanje procesa koji sudjeluju u prijenosu zagađivala u okolišu difuzijski i advekcijski procesi
Upoznavanje s fizičkom kemijskim procesima koji sudjeluju u raspodjeli zagađivala u okolišu s posebnim naglaskom na geoakumulaciju i bioakumulaciju
Upoznavanje s osnovnim transformacijskim procesima kemijska, fotokemijska i biološka transformacija zagađivala
Upoznavanje s postupcima za predviđanje ponašanja zagađivala u okolišu i procjenu okolišnog rizika
Literatura:
  1. Schwarzenbach, R.P.; Gschwend; P.M.; Imboden, D.M. (2003): Environmental organic chemistry, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, USA, 1313 pp.
2. semestar
Izborni kolegiji za Geologiju zaštite okoliša (ljetni semestar) - Redovni studij - Geologija zaštite okoliša

4. semestar
Izborni kolegiji za Geologiju zaštite okoliša (ljetni semestar) - Redovni studij - Geologija zaštite okoliša
Termini konzultacija:

Obavijesti

Poštovani kolege,

Nastava iz kolegija Organska geokemija zagađivala bit će provedena kako je opisano u programu studija na način da će do kraja semestra 12. 6.2020. studentima biti stavljen na raspolaganje niz elektroničkih prezentacija u PowerPoint formatu s glasovnim komentarom predavača.

Kao preduvjet za pristupanje ispitu, svaki student treba načiniti kratki seminarski rad na zadanu temu prema dogovoru. Izrada seminarskog rada uključuje proučavanje jedne ili više izvornih publikacija te kratki prikaz obrađenog problema.

 

Vježbe:

Ako to dopuste epidemiološke okolnosti, u posebno dogovorenom terminu održat će se pokazne vježbe u Laboratoriju za analitiku i biogeokemiju organskih spojeva, Zavoda za istraživanje mora i okoliša na Institutu “Ruđer Bošković”.  Broj studenata po skupini bit će do 4. Termin za prvu skupinu studenata bio bi srijeda 9. lipnja, a za drugu petak 11. lipnja u 12h. Ukoliko su predloženi termini u koliziji s nekim drugim obvezama, molim da mi se javite elektroničkom poštom radi dogovora o alternativnim terminima.

 

Ispit:

Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita, a u sveukupnoj ocjeni doprinosi i ocjena seminarskog rada.

 

Konzultacije:

S obzirom na činjenicu da nije bila moguća nastava uživo, studentima se preporučuje da iskoriste mogućnost konzultacija kojima mogu istovremeno nazočiti 1-2 studenta. Termin konzultacija može se dogovoriti elektroničkom poštom u razdoblju do 15.07. 2020.

 

Kontakt:

dr. Marijan Ahel

Institut Ruđer Bošković,

Zavod za istraživanje mora i okoliša,

Laboratorij za analitiku i biogeokemiju organskih spojeva

Bijenicka 54, 10000 Zagreb

ahel@irb.hr

tel. 4560 940

Autor: Zorica Petrinec

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!