O djelatniku

Kristina Smokrović, mag. chem.

Zvanje: asistent - doktorand
Funkcija:asistent
Lokacija: -029
Telefon:+385 1 4606 354
Telefon kućni:6354
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za opću i anorgansku kemiju
Godina diplomiranja:2016.
Godina doktoriranja:2021.
Na zavodu od:2016.

Nastava

preddiplomski

Životopis

Kristina Smokrović završila je preddiplomski studij kemije (2014.) te diplomirala kemiju (2016.) na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) Sveučilišta u Zagrebu. Od 2016. godine zaposlena je kao asistent na Zavodu za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a u Zagrebu. Upisala je doktorski studij kemije, smjer Anorganska i strukturna kemija 2016. godine (mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović).

Bavi se istraživanjem koordinacijskih spojeva prijelaznih metala s aminokiselinama i njihovim derivatima u čvrstom stanju. U sklopu istraživanja bavi se sintezom (u otopini i čvrstom stanju), kristalizacijom, rentgenskom strukturnom, spektroskopskom i termičkom analizom. Koautor je 3 znanstvena rada.

Sudjeluje u nastavi iz više kolegija na Zavodu za opću i anorgansku kemiju. Neposredni je voditelj jednog obranjenog diplomskog rada (2019.).

2012. -2016. bila je predstojnica studentske sekcije Hrvatskog kemijskog društva
2016. godine dobila je medalju Kemijskog odsjeka za izvrstan uspjeh tijekom studiranja.

2016.-2019. mentor je na manifestaciji Otvoreni dan kemijskog odsjeka/Dan i noć na PMF-u.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Smokrović, Kristina; Muratović, Senada; Karadeniz, Bahar; Užarević, Krunoslav; Žilić, Dijana; Đilović, Ivica,"Synthon Robustness and Structural Modularity of Copper(II) Two-Dimensional Coordination Polymers with Isomeric Amino Acids and 4,4′-Bipyridine.", Crystal growth & design, 20 (2020), 4; 2415-2423 doi:10.1021/acs.cgd.9b01601

Smokrović, Kristina; Stilinović, Vladimir, Stoichiometry of adamantylamine–trinitrophloroglucinol salts controlled by solvate formation. Crystengcomm, 22 (2020), 1822-1833 doi:10.1039/C9CE01957J

Smokrović, Kristina; Đilović, Ivica; Matković-Čalogović, Dubravka, "The affinity of copper(II) ions towards l-amino acids in the solid-state: a simple route towards mixed complexes.", Crystengcom, 20 (2020), 4963-4968 doi:10.1039/D0CE00687D

____________________

Izabrani projekti

2016. – 2019, istraživač na projektu: "Esencijalni metalni ioni u proteinima iz Helicobacter pylori i modelnim spojevima - struktura i funkcija/svojstvo" (Hrvatska zaklada za znanost HRZZ-IP-2014-09-4274)