O djelatniku

Petra Petrović, mag. chem.

Zvanje: asistent
Lokacija: 323
Telefon:+385 1 4606 200
Telefon kućni:6200
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za analitičku kemiju
Godina diplomiranja:2021.
Na zavodu od:2021.

Nastava

preddiplomski

Životopis

Petra Petrović završila je preddiplomski sveučilišni studij kemije (2019.) te diplomski sveučilišni studij kemije (smjer: istraživački; analitička i organska kemija; 2021.) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, obranivši diplomski rad pod naslovom "Prikladnost nanočestica zlata za analizu sterigmatocistina SERS spektroskopijom" pod mentorstvom prof. dr. sc. Snežane Miljanić.

Od listopada 2021. godine zaposlena je kao asistent na Zavodu za analitičku kemiju na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave kolegija Praktikum analitičke kemije 1 i 2 na Preddiplomskom studiju Kemije te kolegija Kemijski senzori na Diplomskom studiju Kemije.

2021. upisuje Poslijediplomski sveučilišni studij Kemija (smjer: Analitička kemija).

Bavi se vibracijskom spektroskopijom, a posebno istraživanjima površinski pojačanog Ramanovog raspršenja na nanočesticama zlata i srebra.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.