CIUK - PARTNER PROJEKT

 

Centar Izvrsnosti u Kemiji

 

 

 


Organizacija projekta

Koordinatori (kontakt osobe za više informacija):

     izv. prof. dr. sc. Mihael Grbić
     izv. prof. dr. sc. Emil Tafra

 

 

Cilj je osuvremeniti i proširiti spektar istraživanja sljedećih laboratorija:

Laboratorij za mikrostrukturna istraživanja (LMI)

Laboratorij za mjerenje transportnih i termodinamičkih svojstava (LMTTS)

Laboratorij za niske temperature i jaka magnetska polja (LNTJMP)

Laboratorij za optičku atomsku spektroskopiju (LOAS)

Laboratorij za istraživanje magnetskih i električnih pojava (LIMEP) 

Laboratorij za NMR čvrstog stanja i visokofrekventna mjerenja (LNMRVF)

 

te osnovati nove laboratorije:

Laboratorij za sintezu i pripravu uzoraka (LSPU)

Laboratorij za infracrvenu spektroskopiju i elipsometriju (LISE)

 

i tehničku jedinicu:

Jedinica za kriogene tekućine