Projektni tim

Voditeljica projekta: 
Sandra Hudina, docentica, Biološki odsjek, Sveučilište u Zagrebu

Mrežna stranica:
https://www.pmf.unizg.hr/biol/sandra.hudina

Poveznice:
https://www.researchgate.net/profile/Sandra_Hudina

https://www.linkedin.com/in/sandra-hudina-5696278/

Su-voditeljica projekta:
Dalma Martinović Weigelt, Izvanredni profesor, Sveučilište St. Thomas, SAD

Mrežna stranica:
https://www.stthomas.edu/biology/faculty/dalma-martinovi-weigelt.html

Poveznice:
https://www.researchgate.net/profile/Dalma_Martinovic-Weigelt2

https://www.linkedin.com/in/dalma-martinovic-weigelt-69ba9a99/

Suradnici na projektu

Kurt Illig
Izvanredni profesor, Sveučilište St. Thomas, SAD

Mrežna stranica:
https://www.stthomas.edu/biology/faculty/kurt-r-illig.html

Poveznice:
https://www.researchgate.net/profile/Kurt_Illig

https://www.linkedin.com/in/kurt-illig-923b25a2/

Goran Klobučar
Profesor, Biološki odsjek, Sveučilište u Zagrebu

Mrežna stranica:
https://www.pmf.unizg.hr/biol/goran.klobucar

Poveznice:
https://www.researchgate.net/profile/Goeran_Klobucar2

https://www.linkedin.com/in/goran-klobucar-a54053113/

Draženka Stipaničev
dr.sc., voditeljica Glavnog vodnogospodarskog laboratorija, Hrvatske vode

Mrežne stranice:
http://www.voda.hr/hr/novosti/predstavljamo-novi-glavni-vodnogospodarski-laboratorij-hrvatskih-voda

Poveznice:
https://www.researchgate.net/profile/D_Stipanicev