LOAS

Laboratorij za optičku atomsku spektroskopiju (LOAS)

Obavijesti

U Laboratorij za optičku atomsku spektroskopiju isporučen je Fourier-transform-infrared (FT-IR) spektrometar vrijednosti iznad milijun kuna.
 

Autor: Mihael Srđan Grbić

CIUK - PARTNER PROJEKT

 

Centar Izvrsnosti u Kemiji