CIUK - PARTNER PROJEKT

 

Centar Izvrsnosti u Kemiji

 

 

 


Akcelerator razvitka

Pored provođenja znanstvenih istraživanja na višoj razini, primarni cilj CeNIKS-a jest omogućiti vanjskim korisnicima pristup nadograđenoj opremi. Pri tome se želi omogućiti manjim tvrtkama, koje nemaju vlastite mogućnosti za osiguravanje vrhunske opreme, da koriste resurse PMF-a kako bi dobile bolji uvid u razvitak svojih proizvoda. Projekt bi omogućio sintezu novih materijala i njihovu pripremu za analizu te karakterizaciju prikladnim istraživačkim tehnikama.

 

 

Primjeri tehnika koje će omogućiti nova i unaprijeđena istraživačka oprema:

  • Sinteza, priprema i brza karakterizacija širokog spektra monokristalnih ili polikristalnih uzoraka.
  • Primjena NMR analize kod materijala kao što su staklasti spojevi, lijekovi, građevna veziva, farmaceutski važni spojevi, naftni derivati, te funkcionalne (industrijske) legure kako bi se otkrili materijali s novim poboljšanim svojstvima.
  • Strukturne analize rendgenskom difrakcijom u sklopu kojih se obavlja određivanje strukture, fazna identifikacija, kvantitativna fazna analiza, određivanje polimorfa ili mikrostrukturna analiza.
  • Korištenje spektralnog analizatora za neinvazivno, brzo i točno određivanje sastava uzoraka.
  • Mjerenje magnetskih i električnih svojstava materijala u širokom rasponu temperatura, te mjerenje kritičnih struja supravodiča.
  • Mjerenje magnetotransportnih svojstva materijala na vrlo niskim temperaturama i u vrlo jakim magnetskim poljima.

 

Ovisno o potrebama korisnika, bit će moguće organizirati edukaciju za korištenje raznih metoda i interpretaciju izmjerenih podataka.