Sudionici

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

Organizacija projekta

Koordinatori:

doc. dr. sc. Mihael Grbić
doc. dr. sc. Emil Tafra

 

 

 

Laboratoriji Fizičkog odsjeka koji sudjeluju u projektu:

Laboratorij za mikrostrukturna istraživanja (LMI)

Laboratorij za mjerenje transportnih i termodinamičkih svojstava (LMTTS)

Laboratorij za niske temperature i jaka magnetska polja (LNTJMP)

Laboratorij za optičku atomsku spektroskopiju (LOAS)

Laboratorij za istraživanje magnetskih i električnih pojava (LIMEP) 

Laboratorij za NMR čvrstog stanja i visokofrekventna mjerenja (LNMRVF)

 

Novi laboratoriji planirani projektom:

Laboratorij za sintezu i pripravu uzoraka (LMPU)

Laboratorij za infracrvenu spektroskopiju i elipsometriju (LISE)

 

Nove tehničke jedinice planirane projektom:

Jedinica za kriogene tekućine