Sudionici

Dan PMF-a: Svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u petak, 20. travnja u 11:00 sati (A1)

Organizacija projekta

Koordinatori:

doc. dr. sc. Mihael Grbić
doc. dr. sc. Emil Tafra

 

 

 

Laboratoriji Fizičkog odsjeka koji sudjeluju u projektu:

Laboratorij za mikrostrukturna istraživanja (LMI)

Laboratorij za mjerenje transportnih i termodinamičkih svojstava (LMTTS)

Laboratorij za niske temperature i jaka magnetska polja (LNTJMP)

Laboratorij za optičku atomsku spektroskopiju (LOAS)

Laboratorij za istraživanje magnetskih i električnih pojava (LIMEP) 

Laboratorij za NMR čvrstog stanja i visokofrekventna mjerenja (LNMRVF)

 

Novi laboratoriji planirani projektom:

Laboratorij za sintezu i pripravu uzoraka (LMPU)

Laboratorij za infracrvenu spektroskopiju i elipsometriju (LISE)

 

Nove tehničke jedinice planirane projektom:

Jedinica za kriogene tekućine