Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Površinski pojačana vibracijska spektroskopija

Šifra: 168988
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Snežana Miljanić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Površinski pojačana vibracijska spektroskopija (engl. surface-enhanced vibrational spectroscopy, SEVS)- metode kvalitativne i kvantitativne analize molekula koje se nalaze blizu ili su vezane na metalne nanostrukturirane površine. Strukturna osjetljivost-vibracijski spektar kao otisak prsta molekule. Analitička osjetljivost-pojačanje signala u odnosu na normalne vibracijske metode: do 103 puta za tehnike površinski pojačane infracrvene spektroskopije, do 1012 puta za tehnike površinski pojačane Ramanove spektroskopije. Selektivnost-određena strukturom analita i svojstvima metalne površine. Mehanizmi pojačanja vibracijskog signala: elektromagnetski mehanizam i kemijski mehanizam. Izborna pravila na površini metala. Tipovi, priprava i svojstva metalnih nanostrukturiranih supstrata neophodnih za opažanje površinski pojačanog vibracijskog signala. Analiza i interpretacija spektara. Primjena pri strukturnoj karakterizaciji ultra-tankih filmova i uređenih molekulskih slojeva, praćenju in-situ fotokemijskih, katalitičkih i elektrokemijskih reakcija, istraživanju biomolekula, primjerice specifičnih DNA slijedova, nukleinskih kiselina, fosfolipida i proteina te složenijih bioloških struktura poput stanica i mikroorganizama, dizajnu i razvoju senzora i biosenzora, detekciji organskih zagađivala i analizi farmaceutskih sastojaka te određivanju analita u sprezi s tehnikama odjeljivanja (kapilarna elektroforeza, kromatografija).
Princip i primjena sljedećih tehnika linearne i nelinearne površinski pojačane vibracijske spektroskopije: površinski pojačane infracrvene apsorpcije (engl. surface-enhanced infrared absorption, SEIRA), površinski pojačanog Ramanovog raspršenja (engl. surface-enhanced Raman scattering, SERS), površinski pojačanog rezonantnog Ramanovog raspršenja (engl. surface-enhanced resonance Raman scattering, SERRS), površinski pojačane Ramanove optičke aktivnosti (engl. surface-enhanced Raman optical activity, SEROA), površinski pojačanog hiper-Ramanovog raspršenja (engl. surface-enhanced hyper-Raman scattering, SEHRS), površinski pojačanog koherentnog anti-Stokesovog Ramanovog raspršenja (engl. surface-enhanced coherent anti-Stokes Raman scattering, SECARS).
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: Stjecanje znanja o suvremenim metodama vibracijske spektroskopije s posebnim naglaskom na razvoj tehnika u svrhu povećanja analitičke osjetljivosti vibracijskih spektroskopskih metoda.
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: Predavanja, konzultacije
Literatura:
 1. OBLIGATORY LITERATURE:
  R. Aroca, Surface-enhanced Vibrational Spectroscopy, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, 2006.
  S. Schlucker (ur.), Surface Enahnced Raman Spectroscopy: Analytical, Biophysical and Life Science Applications, WILEY-VCH Verlag & Co. KGaA, Weinheim, 2011.
  S. Abdali, E. W. Blanch, Surface enhanced Raman optical activity (SEROA), Chem. Soc. Rev. 37 (2008) 980-992.
  D. V. Chulhai, Z. Hu, J. E. Moore, X. Chen, L. Jensen, Theory of linear and nonlinear surface-enhanced vibrational spectroscopies, Annu. Rev. Phys. Chem. 67 (2016) 23.1-23.24.
  S. Boujday, M- l. de la Chapelle, J. Srajer, W. Knoll, Enhanced vibrational spectroscopies as tools for small molecule biosensing, Sensros 15 (2015) 21239-21264.
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti