Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Seizmologija II

Šifra: 44426
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijan Herak - Predavanja
Izvođači: pred. mr. sc. Ines Ivančić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Razumijevanje generiranja, rasprostiranja i osnovnih svojstava prostornih i površinskih valova potresa u jednostavnim modelima.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Osnove teorije elastičnosti (repetitorij). Navierova jednadžba gibanja i valna jednadžba te njihovo rješavanje: Helmholtzov teorem, elastički potencijali, P, SV, SH-valovi. Fourierov princip superpozicije. Snellov zakon, parametar staze vala. Refleksija na slobodnoj površini: konverzija faza, koeficijenti refleksije i konverzije, matrica raspršenja. Nehomogeni valovi. Rayleighevi valovi u poluprostoru, pomaci čestica, svojstvene funkcije. Loveovi valovi u sloju iznad poluprostora, periodska jednadžba, disperzija, modovi. Fazna i grupna brzina.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Osnove teorije elastičnosti (repetitorij), I.
2. Osnove teorije elastičnosti (repetitorij), II.
3. Navierova jednadžba gibanja i valna jednadžba te njihovo rješavanje I: Helmholtzov teorem.
4. Navierova jednadžba gibanja i valna jednadžba te njihovo rješavanje II: elastički potencijali, P, SV, SH-valovi.
5. Fourierov princip superpozicije.
6. Snellov zakon loma, parametar staze vala.
7. Refleksija na slobodnoj površini I: konverzija faza.
8. Refleksija na slobodnoj površini II: koeficijenti refleksije i konverzije, matrica raspršenja.
9. Nehomogeni valovi.
10. Rayleighejevi valovi u poluprostoru I: pomaci čestica.
11. Rayleighejevi valovi u poluprostoru II: svojstvene funkcije.
12. Loveovi valovi u sloju iznad poluprostora I: periodska jednadžba.
13. Loveovi valovi u sloju iznad poluprostora II: disperzija, modovi.
14. Fazna i grupna brzina.
15. Kolokvij.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja, proučavanje bilježaka i literature. Izvod jednadžbi i analiza primjera.

METODE POUČAVANJA:
Izlaganje, diskusija. Izvodi jednadžbi. Rješavanje zadataka.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Domaće zadaće, kolokvij i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Prisustvovanje nastavi, domaća zadaća.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Kolokvij i usmeni. Konačna ocjena iz kolegija Seizmologija II dobiva se kao srednjak ocjena iz kolokvija ili pismenog ispita te usmenog ispita.
(Studentima koji iz kolokvija dobiju ocjenu 5, ocjena će se priznati kao konačna ocjena kolegija.
Studentima koji iz kolokvija dobiju ocjene 2, 3 i 4 one će im se priznati kao ocjene iz pismenog ispita te studenti moraju pristupiti samo usmenom dijelu ispita. Konačna ocjena kolegija će biti generirana kao srednjak ocjena kolokvija i usmenog ispita.
Studenti koji nisu zadovoljni ocjenom na kolokviju, mogu pristupiti pismenom ispitu i tada će im ukupna ocjena pismenog ispita biti srednjak ocjena kolokvija i pismenog, a konačna ocjena kolegija će biti srednjak ukupne ocjene pismenog ispita i ocjene usmenog dijela ispita.)
Studenti koji neopravdano izostanu s kolokvija, dobivaju ocjenu 1 iz kolokvija te moraju izaći na pismeni ispit, a ukupna ocjena pismenog ispita će im biti srednjak ocjena kolokvija i ocjene iz pismenog dijela ispita. Konačna ocjena kolegija računat će se kao i u prethodna dva slučaja.)
Literatura:
  1. Aki, K., P. G. Richards: Quantitative Seismology, 2nd edition, University Science Books, Sausalito, California, 2002.
  2. Stein, S. and M. Wysession: An introduction to Seismology, Earthquakes and Earth structure, Blackwell Publ., 2003.
  3. Lay, T., T. C. Wallace: Modern Global Seismology, Academic Press, San Diego, 1995.
  4. Udias, A.: Principles of Seismology, Cambridge University Press, United Kingdom, 1999.
  5. Ben-Menahem, A., S. J. Singh: Seismic waves and sources, Springer Verlag, New York - Heidelberg - Berlin, 1981.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Uvod u spektralnu analizu

Polaganje predmeta :
Položen : Seizmologija I
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Geofizika
Termini konzultacija:

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 50 od 52
Stranica 1 od 2
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Vježbe iz Seizmologije 2, obavijest za studente Objavljeno 1. 4. 2021. u 14:44  ( Webmaster GFO )
[^] Početak predavanja iz Seizmologije 2 (ak. god. 20/21) Objavljeno 27. 2. 2021. u 11:09  ( Marijan Herak )
[^] Jesenski ispitni rok Objavljeno 1. 9. 2020. u 13:38  ( Webmaster GFO )
[^] Rezultati ispita održanog 26.06.2020. Objavljeno 30. 6. 2020. u 13:44  ( Webmaster GFO )
[^] Podsjetnik za domaću zadaću iz Seizmologije 2 Objavljeno 2. 6. 2020. u 16:13  ( Marijan Herak )
[^] Pravila za ispit iz Seizmologije 2 Objavljeno 2. 6. 2020. u 16:06  ( Marijan Herak ) Uređeno: 2. 6. 2020. u 16:08  (Marijan Herak)
[^] Obavijesti i materijali za vježbe Objavljeno 10. 4. 2020. u 19:43  ( Webmaster GFO )
[^] Vježbe iz Seizmologije 2 Objavljeno 27. 3. 2020. u 08:39  ( Webmaster GFO )
[^] Vježbe iz Seizmologije II Objavljeno 19. 3. 2020. u 11:57  ( Webmaster GFO )
[^] PREDAVANJA IZ SEIZMOLOGIJE 2 DO 1. TRAVNJA 2020. Objavljeno 15. 3. 2020. u 12:50  ( Marijan Herak ) Uređeno: 15. 3. 2020. u 12:56  (Marijan Herak)
[^] Vježbe iz Seizmologije II Objavljeno 5. 3. 2020. u 12:49  ( Webmaster GFO )
[^] Promjena termina pismenog ispita iz kolegija Seizmologija 2 Objavljeno 9. 9. 2019. u 11:00  ( Webmaster GFO ) Uređeno: 9. 9. 2019. u 11:00  (Webmaster GFO)
[^] Promjena termina pismenog ispita iz kolegija Seizmologija 2 u drugom jesenskom roku Objavljeno 8. 9. 2019. u 12:00  ( Webmaster GFO ) Uređeno: 8. 9. 2019. u 12:00  (Webmaster GFO)
[^] Obavijest ispitivanju znanja iz kolegija Seizmologija 2 Objavljeno 14. 6. 2019. u 11:21  ( Webmaster GFO )
[^] Obavijest o održavanju predavanja i vježbi iz Seizmologije II Objavljeno 30. 4. 2019. u 09:35  ( Webmaster GFO )
[^] Obavijest o održavanju vježbe iz Seizmologije 2 Objavljeno 28. 3. 2019. u 16:01  ( Webmaster GFO )
[^] Početak nastave iz vježbi Seizmologije II Objavljeno 19. 3. 2019. u 14:36  ( Webmaster GFO )
[^] Promjena termina pismenog ispita iz kolegija Seizmologija 2 u prvom jesenskom roku Objavljeno 24. 8. 2018. u 23:51  ( Webmaster GFO )
[^] Rezultati kolokvija 14. lipnja 2018. Objavljeno 19. 6. 2018. u 12:48  ( Webmaster GFO )
[^] Obavijest o terminu održavanja kolokvija iz kolegija Seizmologija 2 Objavljeno 11. 6. 2018. u 08:19  ( Webmaster GFO )
[^] Termin vježbi 24. svibnja 2018. Objavljeno 24. 5. 2018. u 07:41  ( Webmaster GFO )
[^] Otkazivanje predavanja u srijedu, 2. svibnja 2018. Objavljeno 28. 4. 2018. u 11:42  ( Marijan Herak )
[^] Početak nastave iz vježbi Seizmologije II Objavljeno 13. 3. 2018. u 07:59  ( Webmaster GFO )
[^] Vježbe iz Seizmologije II Objavljeno 8. 3. 2018. u 11:58  ( Webmaster GFO )
[^] Promjena termina pismenog ispita iz kolegija Seizmologija 2 u drugom jesenskom roku Objavljeno 8. 9. 2017. u 00:52  ( Webmaster GFO )
[^] Promjena termina pismenog ispita iz kolegija Seizmologija 2 u jesenskom roku Objavljeno 11. 8. 2017. u 07:53  ( Webmaster GFO )
[^] Promjena termina pismenog ispita iz kolegija Seizmologija 2 Objavljeno 3. 7. 2017. u 15:59  ( Webmaster GFO )
[^] Promjena termina održavanja pismenog ispita u 1.roku 21.lipnja 2017. Objavljeno 20. 6. 2017. u 14:33  ( Webmaster GFO )
[^] Obavijest o ispitivanju znanja iz kolegija Seizmologija 2 Objavljeno 23. 3. 2017. u 14:00  ( Webmaster GFO ) Uređeno: 23. 3. 2017. u 14:00  (Webmaster GFO)
[^] Početak nastave iz vježbi Seizmologije II Objavljeno 16. 3. 2017. u 19:51  ( Webmaster GFO )
[^] Vježbe iz Seizmologije II Objavljeno 27. 2. 2017. u 09:59  ( Webmaster GFO )
[^] Rezultati kolokvija (15. lipnja 2016.) Objavljeno 20. 6. 2016. u 15:06  ( Webmaster GFO )
[^] Promjena termina ispita Objavljeno 16. 6. 2016. u 11:29  ( Webmaster GFO )
[^] Obavijest o terminu održavanja kolokvija iz kolegija Seizmologija 2 Objavljeno 20. 5. 2016. u 14:27  ( Webmaster GFO )
[^] Početak nastave iz vježbi Seizmologije II Objavljeno 14. 3. 2016. u 11:42  ( Webmaster GFO )
[^] Vježbe iz Seizmologije II Objavljeno 29. 2. 2016. u 14:37  ( Webmaster GFO )
[^] Rezultati kolokvija (18. lipnja 2015.) Objavljeno 20. 6. 2015. u 19:27  ( Webmaster GFO )
[^] Podaci za vježbu - lociranje potresa programom SANDI Objavljeno 14. 4. 2015. u 17:42  ( Webmaster GFO )
[^] Obavijest o otkazivanju predavanja 8. travnja Objavljeno 7. 4. 2015. u 12:51  ( Marijan Herak ) Uređeno: 7. 4. 2015. u 12:57  (Marijan Herak)
[^] Početak nastave iz vježbi Seizmologije II Objavljeno 25. 3. 2015. u 12:55  ( Webmaster GFO )
[^] Vježbe iz seizmologije II Objavljeno 12. 3. 2015. u 12:02  ( Webmaster GFO )
[^] Početak predavanja iz Seizmologije II Objavljeno 25. 2. 2015. u 14:47  ( Marijan Herak )
[^] Prijava ispita iz kolegija Seizmologija 2 Objavljeno 24. 6. 2014. u 14:15  ( Webmaster GFO )
[^] OBAVIJEST STUDENTIMA Objavljeno 6. 5. 2014. u 19:05  ( Webmaster GFO )
[^] Podaci za vježbu - lociranje potresa Objavljeno 4. 5. 2014. u 04:48  ( Webmaster GFO )
[^] Obavijest o ispitivanju znanja iz kolegija Seizmologija 2 Objavljeno 25. 3. 2014. u 10:53  ( Webmaster GFO ) Uređeno: 25. 3. 2014. u 11:43  (Webmaster GFO)
[^] Početak nastave iz vježbi Seizmologije II Objavljeno 17. 3. 2014. u 10:40  ( Webmaster GFO )
[^] Objavljeno 28. 2. 2014. u 10:36  ( Webmaster GFO )
[^] Vježba - lociranje potresa Objavljeno 19. 4. 2013. u 11:28  ( Snježana Markušić ) Uređeno: 19. 4. 2013. u 11:29  (Snježana Markušić)
[^] Obavijest o ispitivanju znanja iz kolegija Seizmologija 2 Objavljeno 21. 3. 2013. u 11:45  ( Snježana Markušić ) Uređeno: 21. 3. 2013. u 12:05  (Snježana Markušić)