STRUČNE I OPĆE SLUŽBE

 

 
  TELEFON (kućni) EMAIL
Administrator:    
Ružica Topić, mag. oec. 5919 e-mail
Danijela Perišić 5935

e-mail

     
     

Knjižnica Geofizičkog odsjeka:

   
Iva Vrkić, prof. 5918 e-mail
     
     
Tehničari:    
  Josip Modrić 5925  
  Damir Ptičar 5925 e-mail
  Danijel Štih, ing.el. 5924 e-mail
     
Domar:    
   Mario Šobar 5901  
Pomoćno osoblje:    

     Olgica Ramljak

5903  
     Zdenka Holetić 5903