Aktivnosti

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

 


Obavijesti

21. Međunarodni biometeorološki kongres

U organizaciji Međunarodnog biometeorološkog društva održan je 21. međunarodni biometeorološki kongres na Sveučilištu Durham u Velikoj Britaniji od 4. do 7. rujna 2017.

Autor: Antun Marki
Defolijacija

U sklopu projekta VITCLIC na vinogradarsko-vinarskom pokušalištu Agronomskog fakulteta u Jazbini provode se istraživanja ampelotehničkih zahvata vinove loze s ciljem njihove prilagodbe na uočene klimatske promjene.

Autor: Antun Marki

Za potrebe uspostava sustava praćenja fenoloških faza vinove loze odabrano je 40-ak vinograda koji predstavljaju referentne točke za praćenje klimatskih promjena u Hrvatskoj. Pri tome je fokus bio na 4 odabrane modelne sorte: graševina, plavac mali, chardonnay i merlot. U tu svrhu je odrađena i digitalizacija i analiza dostupnih elaborata o berbama grožđa i kvaliteta vina iz prethodnih godina. Trenutno se radi na određivanju trendova.

Elaborati „Zaštita geografskog podrijetla“ i „Zaštita kontoliranog podrijetla“ vina pisali su se radi puštanja vina u promet sa oznakom sorte ili položaja. Od ulaska u EU primjenjuju se Zaštićene oznake izvornosti (ZOI). Elaborati su podjeljeni po ZOI, iz njih će se  koristiti podaci o fenofazama vinove loze, fizikalno - kemijskim parametrima mošta (šećer, kiselina, pH), te prinosima.

 

Priručnik za fenotipizaciju odabranih sorata vinove loze (Vitis vinifera L.)

Autor: Antun Marki

Pripremljen je ekonomski profil vinogradarstva i vinarstva Hrvatske. Rad sadrži osnovne ekonomske pokazatelje za djelatnost poljoprivrede, šumarstva i ribarstva na nacionalnoj i županijskoj razini. Kako bi se dobila što iscrpnija slika za vinogradarstvo i vinarstvo analizirana je djelatnost uzgoja grožđa i djelatnost proizvodnje vina od grožđa i to sljedeći podaci: zaposlenost, prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom, te obilježja poslovne djelatnosti vodećih proizvođači grožđa i vina u Hrvatskoj (ukupni prihodi, dobit, profitabilnost, i drugi podaci dostupni iz baze Poslovna Hrvatska). Pored ekonomskih pokazatelja analizirali su se i fizički pokazatelji vinarstva i vinogradarstva u Hrvatskoj, kako na nacionalnoj tako i na NUTS-2 (Kontinentalna i Jadranska Hrvatska) i NUTS-3 razini (županije). Ujedno je strukturirana i radna verzija upitnika za procjenu šteta kod elementarnih nepogoda.

Autor: Antun Marki
GIS (Geographic Information System)...

U razdoblju od 10-12.07.2017. na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je informatički tečaj za suradnike VITCLIC projekta.

Autor: Antun Marki
DriDanube - Rizici od suše u...

Prvo nacionalno predstavljanje međunarodnog EU projekta "DriDanube - Rizici od suše u Dunavskoj regiji" i radionica održani su u petak 2. lipnja 2017. u Kući Europe, Augusta Cesarca 4, Zagreb, u organizaciji Državnog hidrometeorološkog zavoda, glavnog projektnog partnera iz Hrvatske. 

Autor: Antun Marki
JAVNO PREDSTAVLJANJE VITCLIC PROJEKTA

Dana 31.05.2017. u 13:15 h je na Geofizičkom odsjeku PMF-a predstavljen VITCLIC projekt. Predavači su bili doc. dr. sc. Maja Telišman Prtenjak, dr. sc. Silvio Šimon i VITCLIC suradnici (PMF Sveučilišta u Zagrebu & HCPHS). Predavanju je prisutvovalo oko 50-ak zainteresiranih geofizičara i agronoma.

Prezentacija se može vidjeti ovdje.

Autor: Antun Marki

U sklopu projekta VITLIC postavljeni su tučomjeri u Istarskoj županiji. Uz prethodnu analizu dostupnih podataka o munjama obavljena su dva izlaska na teren (22-24.05.2017. te 05-06.06.2017.). Pri tome u Istri je postavljeno 53 tučomjera financiranih od strane VITCLIC projekta (ružičasto) te njih 13 od strane DHMZ-a (plavo) na odabranim meteorološkim postajama.

Autor: Antun Marki
Postavljanje meteoroloških...

U sklopu projekta VITCLIC mikro-meteorološka mjerenja uspostavljena su na pokušalištu Agronomskog fakulteta u Jazbini. VITCLIC meteorološki sustav mjeri vjetar na 2 razine (4 i 10 m), temperaturu, relativnu vlagu i zračenje u prvih 0.8 m. 

Autor: Antun Marki
KICK OFF SASTANAK SURADNIKA PROJEKTA

U ponedjeljak, 10. travnja 2017. godine s početkom u 10 sati, održan je na Geofizičkom odsjeku PMF-a kick-off sastanak, koji je okupio suradnike s 5 različitih institucija. Sastanak je vodila dr. sc. Maja Telišman Prtenjak, docent, voditeljica Projekta.

Autor: Antun Marki

Repozitorij

Repozitorij je prazan