AlpArray-CASE

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

AlpArray-CASE

Glavna svrha projekta Central Adriatic Seismic Experiment (hrv. Seizmički eksperiment u Srednjem Jadranu) u okviru međunarodne inicijative AlpArray jest istražiti seizmičnost, strukturu litosfere i gornjeg plašta te seizmotektoniku srednjeg i južnog dijela Jadranske mikroploče s najnovijim seizmološkim metodama.

U projektu AlpArray-CASE sudjeluju četiri institucije iz četiri zemlje: ETH Zürich (Department of Earth Sciences i Swiss Seismological Service) iz Švicarske, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Geofizički zavod Andrije Mohorovičića i Seizmološka služba Geofizičkog odsjeka) iz Hrvatske, Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine te Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia i Centro Nazionale Terremoti iz Italije.

Cilje je stvoriti gustu mrežu kvalitetnih širokopojasnih seizmografa koju čine postojeće stalne i privremene seizmološke postaje kojima upravljaju sudionici projekta, te dodati privremene seizmološke postaje koje će raditi barem godinu dana. Te nove privremene postaje financira ETH Zürich, a održavaju ETH Zürich i sudionici na čijem se području nalaze. U studenom su postavljene četiri postaje u Hrvatskoj (Marina, Vis, Orebić i Mljet) i četiri u BiH, dok je u prosincu u rad puštena postaja na Palagruži.

 

 

S Geofizičkog odsjeka PMF-a u projektu sudjeluju: dr. sc. Josip Stipčević, dr. sc. Iva Dasović, prof. dr. sc. Marijan Herak i Snježan Prevolnik, dipl. ing.

Za sve informacije možete se obratiti dr. sc. Josipu Stipčeviću na e-adresu jstipcevic[at]gfz.hr.

Službena stranica projekta dostupna je preko poveznice.


Obavijesti

Repozitorij