Izbornik
 

PROJEKT PEPTGLYCOSAR​

IP-2014-09-7899

Trajanje:

01.06.2015.-31.05.2019.

 

Financiranje / Funding:
HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST

 

 

VODITELJ PROJEKTA / PRINCIPAL INVESTIGATOR: prof. dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović

 

INSTITUCIJE KOJE SUDJELUJU U PROJEKTU / INSTITUTIONS

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Kemijski odsjek / University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Chemistry

Prehrambeno biotehnološki fakultet, Zavod za kemiju i biokemiju / University of Zagreb, Faculty of Food Technology and Biotechnology

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet, Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju / J.J. Strossmayer University of Osijek, Chemistry Department; Faculty of Medicine, Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry


NAZIV PROJEKTA / PROJECT TITLE

Sinteza, strukturna analiza i biološka evaluacija peptidomimetika i glikokonjugata

Synthesis, Structural Analysis and Biological Evaluation of Peptidomimetics and Glycoconjugates


SAŽETAK / ABSTRACT

Ciljevi ovog projektnog prijedloga su sinteza, strukturna analiza i biološka evaluacija dvije vrste novih peptidomimetika: (i) peptidnih spojeva peptidoglikanskog tipa s imunomodulacijskim djelovanjem, u svrhu ispitivanja njihove interakcije sa specifičnim receptorima te (ii) peptidnih konjugata s ferocenom, s kiralno organiziranim strukturama ostvarenima povezivanjem intramolekulskim vodikovim vezama, a koje su preduvjet za stvaranje 3D struktura i funkcioniranje bioloških sustava. Također će biti pripravljeni i biološki evaluirani različiti glikokonjugati navedenih klasa spojeva.

 

In this project proposal the main goal is the synthesis, structural analysis and biological evaluation of novel peptidomimetics of two types: (i) peptidoglycan derived peptides possessing immunomodulating activity in order to study their interactions with specific receptors and (ii) ferrocene-peptide conjugates which comprise an efficient bioorganometallic constraint designed to induce chirally organized structures through intramolecular hydrogen bonding as a prerequisite for 3D structure formation and function of biological systems. Furthermore, various glycoconjugates of these two classes of compounds will be synthesized and their biological activity evaluated.

 


PROJEKTNI TIM / PROJECT TEAM

prof. dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović, izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović-Peroković, doc. dr. sc. Rosana Ribić, dr. sc. Željka Car, dr. sc. Krešimir Baumann, Lidija Barišić, Veronika Kovač, Monika Kovačević, Mojca Čakić Semenčić, Teuta Opačak-Bernardi, Marija Paurević, Đani Škalamera

 

 


AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu