Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Integrirana kemija 1

Šifra: 72855
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tajana Begović - Predavanja
Izvođači: prof. dr. sc. Tajana Begović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Svojstva tvari i svojstva malih čestica. Struktura atoma. Mjerljiva svojstva: spektri, ionizacijska energija, elektronski afinitet, elektronegativnost, veličina atoma.
Reakcijski sustavi, doseg kemijske reakcije, termodinamička i kinetička stabilnost, termodinamičke veličine; entalpija, entropija (fenomenološka i statistička) i Gibbsova funkcija, standardna stanja. Kemijska ravnoteža, utjecaj vanjskih uvjeta na ravnotežu, primjena računala u nastavi. Elektrokemijske pojave, elektroliza i galvanski članci. Reakcijski mehanizmi i metode njihova određivanja.

ISHODI UČENJA:
- samostalno kritički razmotriti dostupne školske udžbenike iz kemije
- integrirati znanja iz različitih područja kemije (s naglaskom na opću kemiju i fizikalnu kemiju) i primijeniti ih na odabranim primjerima
- analizirati školski pokus iz kemije i navesti moguće zaključke koji slijede iz pokusa
- analizirati školski program i navesti koje temeljne kemijske koncepte uključuje
- osmisliti problemske zadatke vezane uz školski program kemije
Literatura:
  1. 1. T. Cvitaš: Fizikalna kemija, nedovršen rukopis dostupan na Internetu.
  2. 2. T. Cvitaš, I. Planinić, N. Kallay: Rješavanje računskih zadataka u kemiji, II. dio, Hrvatsko kemijsko društvo, Zagreb 2014.
  3. 3. P. W. Atkins: Atkinsove molekule, Profil, Zagreb 2009.
  4. 1. J. Keeler, P. Wothers: Chemical structure and reactivity, an integrated approach, Oxford University Press, Oxford 2008.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 4 od 4
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Početak predavanja Objavljeno 16. 2. 2021. u 13:15  ( Tajana Begović )
[^] Prekid neposredne kontaktne nastave Objavljeno 16. 3. 2020. u 12:05  ( Tajana Begović )
[^] Integrirana kemija 1 - dogovor oko termina predavanja Objavljeno 19. 2. 2019. u 10:28  ( Tajana Begović )
[^] Početak nastave iz Integrirane kemije 1 Objavljeno 23. 2. 2016. u 13:28  ( Tajana Begović ) Uređeno: 23. 2. 2016. u 13:28  (Tajana Begović)