Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnovni praktikum analitičke kemije

Šifra: 185195
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Jednačak - Predavanja
Izvođači: dr. sc. Ivan Nemet - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
1. Demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u kemiji.
2. Izvoditi standardne laboratorijske postupke.
3. Kvalitativno odrediti katione i anione u otopini primjenom taložnih reagenasa.
4. Izvesti taloženje analita te filtriranje i spaljivanje taloga u gravimetrijskoj analizi.
5. Pripraviti otopine primarnih i sekundarnih standarda za titrimetrijske analize.
6. Izvesti kiselo-bazne, taložne, kompleksometrijske i redoks titracije.
7. Razlikovati gravimetrijsku metodu taloženjem od gravimetrijske metode hlapljenjem.
8. Izračunati količinu analita na temelju podataka titrimetrijskih i gravimetrijskih mjerenja.
9. Rukovati laboratorijskom opremom koja se koristi u volumetrijskoj i gravimetrijskoj analizi.

SADRŽAJ PREDMETA:
Praktikum obuhvaća eksperimentne postupke klasične kvalitativne i kvantitativne analize. Kvalitativna analiza kationa (4 kationa); kvalitativna analiza aniona (3 aniona); gravimetrijsko određivanje aluminija; priprava standardnih otopina HCl i NaOH; titrimetrijsko određivanje smjese NaOH i Na2CO3; određivanje dušika Kjeldahlovom metodom; određivanje klorida taložnom titracijom (Fajansova metoda); određivanje tvrdoće vode kompleksometrijskom titracijom s EDTA; priprava standardnih otopina Na2C2O4 i KMnO4; kemijska potrošnja kisika.
Literatura:
  1. V. Vojković, K. Krpan: Osnovni praktikum analitičke kemije
  2. D. A. Skoog, D. M. West i F. J. Holler: Osnove analitičke kemije
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Opća kemija
Položen : Praktikum opće kemije 1
Odslušan : Praktikum opće kemije 2
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 3 od 3
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Početak nastave iz Osnovnog praktikuma analitičke kemije Objavljeno 12. 10. 2020. u 08:53  ( Tomislav Jednačak )
[^] Nastava iz Osnovnog praktikuma analitičke kemije Objavljeno 2. 10. 2019. u 10:40  ( Tomislav Jednačak ) Uređeno: 2. 10. 2019. u 10:41  (Tomislav Jednačak)
[^] Upis ocjena Objavljeno 1. 2. 2019. u 17:12  ( Tomislav Jednačak )