Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizička meteorologija II

Šifra: 45573
ECTS: 4.0
Nositelji: dr. sc. Antun Marki , v. pred.
Izvođači: dr. sc. Antun Marki , v. pred. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje studenata s optičkim i akustičnim pojavama i procesima u atmosferi, s fizikom nastanka oblaka i oborine, modeliranjem istih te s mogućnostima umjetnog djelovanja na vrijeme.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Optičke i akustične pojave u atmosferi. Fizika oblaka i oborina. Umjetno djelovanje na vrijeme. Radari i radarska jednadžba. Modeliranje nastanka oblaka i oborine numeričkim meteorološkim modelima.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Optičke pojave vezane uz vidljivi dio Sunčevog spektra.
2. Prirodna vidljivost danju i noću.
3. Lom svjetlosti u suhom i vlažnom zraku.
4. Refrakcijska konstanta. Depresija horizonta.
5. Optičke pojave vezane uz abnormalnu gustoću zraka i promjene gustoće zraka.
6. Wegenerova teorija zrcaljenja.
7. Astronomska i terestrička refrakcija i njezine posljedice.
8.-9. Pojave vezane uz ogib, lom i odbijanje svjetlosti na kapljicama i kristalima vode u oblacima i oborini.
10. Atmosferska akustika. Lom zvuka u suhom i vlažnom zraku. Gušenje zvuka. Jeka. Zvukovi meteorološkog podrijetla.
11. Homogena i heterogena kondenzacija. Rast oborinskih kapi difuzijom i koalescencijom.
12. Umjetno djelovanje na vrijeme.
13. Radari i radarska jednadžba.
14. Modeliranje nastanka oblaka i fizičke parametrizacije u numeričkim meteorološkim modelima.
15. Ponavljanje cjelokupnog gradiva.

NAČIN UČENJA:
Slušanje predavanja i vježbi, proučavanje bilješki i dostupne literature. Izvođenje jednadžbi i rješavanje zadataka kroz vježbe.

METODE POUČAVANJA:
Predavanja uz diskusiju. Analiza primjera. Vježbe sa zadacima izvođenja jednadžbi i rješavanja numeričkih zadataka. Prezentacije seminarskog rada.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje nastave (nazočnost na preko 2/3 nastave). Seminarski rad.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Pismeno (pismenog dijela ispita mogu biti oslobođeni oni koji uspješno polože sve kolokvije) i usmeno.
Literatura:
  1. Rogers R.R. and Yau, M.K.: A Short Course in Cloud Physics, Pergamon Press, 1989 (3rd ed.)
  2. Mason, B.J.: The Physics of Clouds. Clarendon Press, Oxford, 1971.
4. semestar
Izborni predmeti - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Termini konzultacija:

Obavijesti