Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Glasovanje je završilo!

Inženjerska seizmologija

Šifra: 45547
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Iva Dasović
Izvođači: doc. dr. sc. Iva Dasović - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Stjecanje osnovnih spoznaja o inženjerskoj seizmologiji. Studente upoznati s načinima statističke obrade podataka o seizmičnosti, mjerenju akceleracija tla za potresa, te važnosti poznavanja svojstava površinskih slojeva tla. Studenti također spoznaju važnost poznavanja seizmičkog hazarda na određenom području.
Osposobiti studenta za aktivno korištenje koncepata seizmičkog hazarda i rizika.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvod. Katalog potresa.
2. Gutenberg-Richterova relacija.
3. Poissonov proces i Poissonova razdioba.
4. Analiza potpunosti kataloga.
5. Karakteristike instrumenata koji bilježe pomak, brzinu i akceleraciju gibanja tla.
6. Spektar odziva objekta.
7. Seizmičko zoniranje.
8. Atenuacijske funkcije.
9. Seizmički hazard i rizik.
10. Određivanje determinističkog seizmičkog hazarda i probabilističkog seizmičkog hazarda.
11. Amplifikacija i utjecaj površinskih slojeva tla.
12. HVSR metoda.
13. Primjena HVSR metode - praktična nastava.
14. Utjecaj topografije na gibanje tla. Likvefakcija. Klizanje tla.
15. Ponavljanje cjelokupnog programa.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja, proučavanje bilježaka i literature; izvod jednadžbi i analiza primjera.

METODE POUČAVANJA:
Izlaganje, diskusija; izvodi jednadžbi; rješavanje zadataka.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Redovito pohađanje nastave. Usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje nastave (prisutnost barem 70 % ), riješene tri domaće zadaće u obliku pismenog izvještaja (seminarskog rada).

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Usmeni ispit.
Literatura:
  1. Agarwal, P.N.: Engineering Seismology, Oxford & IBH Publishing, New Delhi 1991.
  2. McGuire, R. K: Seismic Hazard and Risk Analysis, EERI, Oakland CA, 2004.
  3. Reiter L.: Earthquake Hazard Analysis. Columbia University Press. New York 1991.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Seizmologija III
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Iva Dasović:

    Prema dogovoru uz prethdnu najavu e-poštom.

    Lokacija: 214

Obavijesti