Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Odabrana poglavlja klimatologije

Šifra: 158575
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje studenata s odabranim temama iz klimatologije. Diskusija i analiza klime i utjecaja ljudi na klimu. Osnove klimatskog modeliranja i stjecanje iskustva u klimatskim simulacijama.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Statističke metode u klimatologiji (pregled osnovnih statističkih metoda, analiza po skupovima događaja, linearna regresija, analiza vremenskih nizova...).
2. Dinamika, fizički mehanizmi i fenomeni prirodne klimatske varijabilnosti, prinudno djelovanje tropskih oceana, daljinske veze.
3. Međudjelovanje atmosfere i sporijih komponenata klimatskog sustava; uzajamno-povratne sprege.
4. Klimatsko modeliranje, hijerarhija klimatskih modela.
5. Prirodna klimatske varijabilnost i modeliranje.
6. Antropogene klimatske promjene, klimatski scenariji i projekcije.
7. Analiza i usporedba opaženih i simuliranih klimatskih varijabli.
8. Prezentacije studentskih projekata.

NAČIN UČENJA:
Slušanje predavanja i vježbi, proučavanje bilješki i dostupne literature.

METODE POUČAVANJA:
Predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Domaće zadaće, aktivno sudjelovanje u diskusijama na predavanjima i seminarima, seminar (usmeno izlaganje i prezentacija), seminarski esej, usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje nastave (nazočnost na preko 2/3 nastave). Seminarski rad.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Konačna ocjena će biti kreirana na osnovi sljedećih doprinosa:
- aktivno sudjelovanje na nastavi (15%)
- domaće zadaće (15 %)
- seminarski esej (15 %)
- projekt (25%)
- završni usmeni ispit (30 %).
Literatura:
 1. Marshall, J., R. A. Plumb: Atmosphere, Ocean, and Climate Dynamics: An Introductory Text. Elsevier, Amsterdam, 2008.
  Cook, K. H.: Climate dynamics, Princeton, Princeton University Press, 2013.
  H. von Storch, A. Navarra: Analysis of climate variability: applications of statistical techniques, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 1999.
  Stocker T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. M.B. Tignor, S. K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, P. M. Midgley (eds.): Climate change 2013: the physical science basis, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.
  Lionello, P. (ed.): The climate of the Mediterranean region: from the past to the future, Elsevier, Amsterdam; Boston; Heidelberg, 2012.
 2. Cook, K. H.: Climate dynamics, Princeton, Princeton University Press, 2013.
 3. H. von Storch, A. Navarra: Analysis of climate variability : applications of statistical techniques, Springer, Berlin; Heidelberg; New York, 1999.
 4. Stocker T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. M.B. Tignor, S. K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, P. M. Midgley (eds.): Climate change 2013: the physical science basis, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.
 5. Lionello, P. (Ed.): The climate of the mediterranean region: from the past to the future,
  Elsevier, Amsterdam; Boston; Heidelberg, 2012.
 6. Haigh J.D. and P. Cargill: The Sun's influence on climate, Princeton University Press, Princeton; Oxford, 2015.
 7. Suvremeni znanstveni članci.
3. semestar
Izborni predmeti - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Termini konzultacija:

Obavijesti