Odabrana poglavlja seizmologije

Izbornik predmeta

Glavni izbornik

Odabrana poglavlja seizmologije

Šifra: 45515
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijan Herak - Predavanja
doc. dr. sc. Iva Dasović - Predavanja
Izvođači: Iva Dasović - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Osposobljavanje studenta da na temelju gradiva obrađenih nastavnih jedinica produbi svoje vještine i znanja u odabranim poglavljima seizmologije (npr. osposobljavanje studenata da usvoje teorijske i praktične elemente za samostalno određivanje i interpretaciju mehanizama potresa).
ISHODI UČENJA:
Studenti mogu nakon položenog ispita iz kolegija Odabrana poglavlja seizmologije:
1. definirati i razlikovati modele sila kojima se opisuju pomaci tla u beskonačnom sredstvu,
2. argumentirati odabir dvostrukog para sila za opis rasjedanja u žarištu potresa,
3. izvesti i objasniti izraze koji opisuju polje zračenja dvostrukog dipola u različitim koordinatnim sustavima,
4. definirati i opisati vrste rasjeda,
5. definirati i opisati Wulffovu i Schmidtovu stereografsku projekciju,
6. opisati rasjede predočene njihovim stereografskim projekcijama, kao i polje tektonskih sila koje su uzrokovale rasjedanje.
PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvod. Osnove teorije elastičkog odraza.
2. Sustav sila u točkastom izvoru. Djelovanje jedne sile. Model jednostrukog para sila.
3. Model dvostrukog para sila. Osi najvećeg tlaka i vlaka.
4. Polje pomaka u Kartezijevom koordinatnom sustavu. Polje pomaka u sfernom koordinatnom sustavu.
5. Funkcija seizmičkog momenta. Razdioba intenziteta zračenja P-i S-valova.
6. Vrste rasjeda. Polje pomaka u geografskom koordinatnom sustavu.
7. Sferne projekcije. Stereografska i Schmidtova projekcija.
8. Problem određivanja mehanizma pomaka u žarištu potresa
9. Određivanja mehanizma pomaka u žarištu potresa pomoću orijentacije prvog nailaska P-vala -metoda.
10. Određivanja mehanizma pomaka u žarištu potresa pomoću orijentacije prvog nailaska P-vala -praktični postupak.
11. Postupak određivanja mehanizma pomaka u žarištu potresa pomoću orijentacije prvog nailaska P-vala -interpretacija i analiza.
12. Lokalna magnituda potresa.
13. Magnituda površinskih valova. Magnituda prostornih valova. Veza između magnituda površinskih i prostornih valova.
14. Problem saturacije magnituda. Momentna magnituda.
15. Ponavljanje cjelokupnog gradiva.
NAČIN UČENJA:
Proučavanje literature, slušanje izlaganja.
METODE POUČAVANJA:
Izlaganje, diskusija.
NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Redovito pohađanje nastave, riješene domaće zadaće u obliku pismenog izvještaja (seminarskog rada). Usmeni ispit.
UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje nastave (prisutnost barem 70 % ), riješene dvije domaće zadaće u obliku pismenog izvještaja (seminarskog rada).
NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Usmeni ispit.
Literatura:
 1. COMPULSORY LITERATURE:
  Kasahara, K: Earthquake mechanics, Cambridge University Press, 1981.
  Aki, K., P. G. Richards: Quantitative Seismology, 2nd edition, University Science Books, Sausalito, California, 2002.
  Stein, S. and M. Wysession: An introduction to Seismology, Earthquakes and Earth structure, Blackwell Publ., 2003.
  Lay, T., T. C. Wallace: Modern Global Seismology, Academic Press, San Diego, 1995.
  Udias, A.: Principles of Seismology, Cambridge University Press, United Kingdom, 1999.
 2. Aki, K., P. G. Richards: Quantitative Seismology, 2nd edition, University Science Books, Sausalito, California, 2002.
 3. Stein, S. and M. Wysession: An introduction to Seismology, Earthquakes and Earth structure, Blackwell Publ., 2003.
 4. Lay, T., T. C. Wallace: Modern Global Seismology, Academic Press, San Diego, 1995.
 5. Udias, A.: Principles of Seismology, Cambridge University Press, United Kingdom, 1999.
1. semestar
Izborni predmeti - Redovni smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Izborni predmeti - Redovni smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija:

O kolegiju...

Na kolegiju Odabrana poglavlja seizmologije obrađuje se fizika izvora potresa: razmatraju se modeli mehanizma pomaka u žarištu potresa i zračenje koje nastaje kao njihova posljedica. Uči se kako se određuje žarišni mehanizam potresa iz realnih podataka sakupljenih nakon nekog potresa. Definira se pojam rasjeda. Upoznaje se i s pojmom magnitude potresa, kao jednog od glavnih paramatara kojima se potres opisuje.

Uz teorijski pristup, rade se i praktične vježbe.

Uvjet za dobivanje potpisa

Da bi se dobio potpis iz kolegija potrebno je uspješno riješiti domaće zadaće (napisati izvještaje/referate) te biti prisutan na barem 70 % nastave.

Pravo na polaganje ispita

Studenti koji nemaju pravo upisa Odabranih poglavlja seizmologije ne mogu polagati ispit dok ne steknu za to formalna uvjete niti imaju pravo rješavati domaće zadaće. Nastava (predavanja i vježbe) su i dalje javni te ih studenti koji na kolegij nisu upisani slobodno mogu pohađati.

Ispit i ispitni rokovi

Da bi se moglo pristupiti usmenom ispitu potrebno je uspješno riješiti obje domaće zadaće. Usmeni ispiti iz OPS-a održava se u pravilu prema dogovoru s prof. dr. sc. Marijanom Herakom.


Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Glasovanje je završilo!