Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Planetologija

Šifra: 45517
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Giuliana Verbanac
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Giuliana Verbanac - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznati studente s tijelima Sunčevog sustava, posebice s planetima.
U tu shvrhu potrebno je:
- definirati tijela u Sunčevom sustavu, njihov međusobni raspored i udaljenost među njima,
- opisati unutrašnje strukture planeta, te diskutirati sličnosti i razlike,
- prikazati površine planeta i objasniti relevantne fizikalne procese,
- opisati planetarne atmosfere, i njihove interakcije sa Sunčevim zračenjem,
- diskutirati uvjete za razvoj extrasolarnih planeta.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Osnovne karakteriste Sunčevog sustava. Sunce kao zvijezde. Astronomski podatci o planetima, satelitima i malim tijelima Sunčeva sustava. Orijentacija na nebeskoj sferi. Precesija. Sustav Zemlja-Mjesec. Unutrašnja građa planeta. Planetarne atmosfere. Planetarne površine. Međudjelovanje planeta sa Suncem. Termički režim u Sunčevu sustavu i vlastiti planetski izvori energije. Planetska kozmogonija i ekstrasolarni planeti.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvod u Sunčev sustav: Sunce, planeti, kometi, meteori, trans Neptunski objekti, kometi. Jedinice za mjerenje udaljenosti u Sunčevom sustavu, raspodjela mase u Sunčevom sustavu, veličine.
2. Osnove Sunca kao zvijezde. Evolucija Sunca. Fizikalne razlike zvijezda i planeta.
3. Astronomski podatci o planetima, satelitima i malim tijelima Sunčeva sustava.
4. Elementi putanja. Vremenske promjene putanjskih elemenata i fizikalna objašnjenja tih promjena.
5. Fizikalno objašnjenje precesije i nutacije.
6. Orijentacija na nebeskoj sferi: sustav horizonta i ekvatorijalni sustav. Siderička i sinodička vremena.
7. Dinamika sustava Zemlja-Mjesec. Promjena udaljenosti Zemlje i Mjeseca. Teorije nastanka Mjeseca.
8. Unutrašnja građa planeta. Usporedba unutrašnjosti planeta Zemaljske skupine i Jupiterove skupine.
9. Planetarne atmosfere. Usporedba atmosfera planeta Zemaljske skupine i Jupiterove skupine.
10. Planetarne površine. Usporedba planetarnih površina.
11. Vulkanizam u sunčevom sustavu.
12. Razna međudjelovanja planeta sa Suncem - utjecaj na magnetska polja planeta, atmosfere planeta, površine planeta.
13. Termički režim u Sunčevu sustavu i vlastiti planetski izvori energije.
14. Teorije nastanka Sunčevog sustava.
15. Ekstrasolarni planeti. Otkriće ekstrasolarnih planeta. Primijena znanja o Sunčevom sustavu za otkrivanje i razumijevanje nastanka planeta oko drugih zvijezda.

NAČIN UČENJA:
Proučavanje literature, slušanje izlaganja, priprema i diskusija seminarskih radova.

METODE POUČAVANJA:
Izlaganja, individualne i grupne rasprave, konzultacije.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Diskusije i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Prisutnost na nastavi 70%.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Izlaganje i diskusija seminarskog rada i usmeni ispit.
Literatura:
  1. McFadden, A., Weissman, P., Torrence, V. J.: Encyclopedia of the Solar System Second edition, Elsevier Amsterdam, 2007.
  2. de Pater, I., Lissauer, J.J.: Planetary Sciences, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
1. semestar
Izborni predmeti - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Izborni predmeti - Redovni Smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija:

Obavijesti