Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Račun izjednačenja

Šifra: 53596
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Snježana Markušić
Izvođači: prof. dr. sc. Snježana Markušić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Osposobiti studenta za primjenu računa izjednačenja mjerenih vrijednosti u geofizici.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Vrste pogrešaka. Osnove teorije slučajnih pogrešaka. Gaussov zakon o vjerojatnosti pogrešaka. Ocjene točnosti direktnih opažanja (mjerenja). Izjednačenje posrednih opažanja. Jednadžbe pogrešaka i normalne jednadžbe, pogreške izjednačenih veličina.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvodno predavanje
2. Osnove teorije pogrešaka. Grube, sistematske, slučajne pogreške
3. Vjerojatnost pogrešaka. Osnovni zakoni računa pogrešaka
4. Razdioba vjerojatnosti. Pouzdanost mjerenja. Karakteristična svojstva slučajnih pogrešaka
5. Vjerojatnost da se pogreška nalazi unutar određenih granica. Aritmetička sredina kao najvjerojatnija vrijednost nepoznate veličine.
6. Gaussov zakon pogrešaka
7. Mjerenja različite točnosti i pojam težina. Ocjena točnosti
8. Gaussov zakon o prirastu pogrešaka
9. Direktna mjerenja. Referentna srednja pogreška. Težina funkcije
10. Posredna mjerenja. Izjednačenje mjerenja jednake točnosti
11. Određivanje pogrešaka kod posrednih mjerenja
12. Srednja pogreška izjednačenih veličina
13. Kontrola računanja. Vježba
14. Matrični prikaz. Srednja pogreška funkcije nepoznanica
15. Elipsa pogreške

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja, proučavanje bilježaka i literature; analiza primjera, izvod jednadžbi i rješavanje zadataka.

METODE POUČAVANJA:
Izlaganje, diskusija; zadatak izvoda jednadžbi, rješavanje numeričkih zadataka.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Domaće zadaće; pismeni i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje nastave (barem 70%), domaće zadaće, riješen i predan individualni zadatak.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Pismeni i usmeni ispit.
Literatura:
  1. Vanicek, P.: Introduction to Adjustment Calculus, Department of Geodesy and
    Geomatics Engineering, University of New Brunswick, Fredericton 1995.
  2. Feil, L.: Teorija pogrešaka i račun izjednačenja, Geodetski fakultet, Zagreb 1989.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija:

Obavijesti