Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti

Seizmometrija

Šifra: 144884
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Josip Stipčević - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Josip Stipčević - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Naučiti studenta značenju prijenosnih funkcija i funkcija frekventnih odziva, koje se koriste općenito u mjeriteljstvu, te izvođenje praktičnog mjerenja u svrhu njihova određivanja za razne elektromagnetske seizmografe i njegove komponente. Također se uči teorija i dijelovi inercijalnog seizmografa, te opis funkcije modernih, elektroničkih, širokopojasnih, digitalnih seizmografa.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Seizmograf kao mjerni sustav. Karakteristike statičkih i dinamičkih mjernih sustava (prijenosna funkcija i funkcija frekvantnog odziva, nule i polovi). Mehanički seizmograf (jednadžba indikatora, dinamičko povećanje, dijelovi i konstrukcije), elektromehanički seizmograf (dinamičke karakteristike, dijelovi i konstrukcije). Praktično mjerenje i računanje frekventnog odziva seizmografa, širokopojasni seizmografi. Akcelerografi. Vrijeme i GPS.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Seizmograf kao mjerni sustav.
2. Karakteristike statičkih mjernih sustava.
3. Karakteristike dinamičkih mjernih sustava.
4. Prijenosna funkcija.
5. Funkcija frekvantnog odziva.
6. Odziv na Delta i H-funkciju.
7. Nule i polovi.
8. Mehanički seizmograf (dijelovi i konstrukcije).
9. Jednadžba indikatora.
10. Dinamičko povećanje.
11. Elektromehanički seizmograf (dinamičke karakteristike, dijelovi i konstrukcije).
12. Širokopojasni seizmografi.
13. Akcelerografi.
14. Vrijeme i GPS.
15. Praktično mjerenje i računanje frekventnog odziva seizmografa.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja, proučavanje bilježaka i literature. Izvod jednadžbi. Praktičko slaganje instrumenta i mjerenje veličina koje slijede izvedene jednadžbe.

METODE POUČAVANJA:
Izravno izlaganjem, izvodom jednadžbi i diskusijom. Samostalno rješavanje zadataka u svezi s izvodima jednadžba. Vođeno praktičko sastavljanje instrumenta iz komponenata. Samostalno sastavljanje pismenog izvješća o mjerenju i rezultatima.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Domaće zadaće, pisano izvješće o mjerenju i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Riješene domaće zadaće, obavljeno praktično mjerenje i pozitivno pismeno izvješće o mjerenju i analizi rezultata.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Usmeni ispit.
Literatura:
  1. Scherbaum, F.: Of Poles and Zeros, Kluwer Academic Publishers, Dodrecht, Nederlands 1996.
  2. Šantić, A. Elektronička instrumentacija, Školska knjiga, Zagreb 1988
  3. Skoko, D.: Osnove teorije seizmografa, Institut za zemljotresno inženerstvo i inženerska seizmologija na Univerzitetot "Kiril i Metodij", Skopje 1981.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Klasična mehanika 2
Položen : Matematičke metode fizike 2
Položen : Opća fizika 4
Položen : Početni fizički praktikum 2
Odslušan : Uvod u spektralnu analizu

Polaganje predmeta :
Položen : Uvod u spektralnu analizu
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika
Termini konzultacija: