Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Seminar iz dinamičke meteorologije

Šifra: 45566
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branko Grisogono
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Željko Večenaj - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Produbljivanje saznanja o dinamici atmosfere na velikoj skali izvantropskih širina. Proširenje saznanja o mezoskalnoj i mikroskalnoj dinamici i turbulenciji. Težište je na studentovom izboru problema. Cilj je usmjeriti studente na odabir kvalitetne teme znanstvenog rada iz područja dinamičke meteorologije. Studenti se pripremaju za javno prezentiranje znanstvenih hipoteza, metoda rada i rezultata analiza.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Strukture izvantropskih makro- i mezo-poremećaja. Mezoskalne ciklone. Interni uzgonski valovi. Granični sloj atmosfere. Prognoza kinetičke energije turbulencije. Spektralni opis turbulencije. Transport i difuzija u atmosferi.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja tuđih seminara; kritičko proučavanje literature; sudjelovanje u raspravama.

METODE POUČAVANJA:
Upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature; konzultativna nastava.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Redovno i aktivno sudjelovanje u radu seminara. Prezentiranje vlastitog seminarskog rada na odabranu temu.

UVJETI ZA POTPIS:
Održati seminar.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Nema ispita.
Literatura:
  1. Holton, J. R., 2004: An introduction to dynamic meteorology. Elsevier Academic Press, Amsterdam, 535 str.
  2. Stull, R.B.: An Introduction to Boundary Layer Meteorology, Kluwer, Dordrecht, 1988.
    Brojne internet stranice i ECMWF kursevi.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Klimatologija I
4. semestar
Izborni seminari - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Termini konzultacija:

Obavijesti