Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Teorija elastičnosti s primjenom u geofizici

Šifra: 45282
ECTS: 0.0
Nositelji: doc. dr. sc. Josip Stipčević - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Josip Stipčević - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Opisati i analizirati tenzor napetosti i deformacije, te transformacije koordinata tenzora. Analizirati elastičku ravnotežu tijela. Savladane analize primijeniti na Zemljinu koru. Primijeniti odnos napetosti i deformacije u realnih tjelesa, posebno za slučajeve kada je on određen modulima elasticiteta.
Sinteza jednadžbi gibanja i Hookeova zakona u Lameove jednadžbe. Poopćenje Lameovih jednadžba u Navier-Stokesovu jednadžbu. Dokaz i diskusija Lameova teorema. Kirchhoffovo rješenje valne jednadžbe demonstrira retardirane potencijale i djelovanje na udaljenost. Generalizirano se rješenje analizira na četiri slučaja od kojih u jednom valja prepoznati Huygensov princip. Primjena Kirchhoffova rješenja na jednostruke i dipolne modele točkastih izvora valova potresa.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Analiza napetosti. Analiza deformacije. Deformacija površine Zemljine kore. Odnos napetosti i deformacije. Konstante i moduli elasticiteta.
Lameove jednadžbe. Gibanja i potencijali. Kirchhoffovo rješenje valne jednadžbe. Primjena Kirchhoffova rješenja na točkaste izvore elastičkih poremećaja.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
Zimski semestar:
1. Definicija napetosti.
2. Komponente napetosti.
3. Ravnoteža napetosti u točki.
4. Ravnoteža napetosti u tijelu.
5. Jednadžbe gibanja.
6. Akceleracija rotacije.
7. Transfomacija komponenata napetosti.
8. Analiza deformacije.
9. Potencijal pomaka.
10. Značenja relativnog pomaka.
11. Transformacija komponenata deformacije.
12. Potencijal pomaka.
13. Deformacija površine Zemljine kore.
14. Odnos napetosti i deformacije.
15. Konstante i moduli elasticiteta.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja, proučavanje bilježaka i literature. Izvod jednadžbi. Analiza primjera primjene koji slijede izvod jednadžbi. Sintetiziranje rezultata izvoda jednadžba u geofizički fenomen.

METODE POUČAVANJA:
Izlaganje, diskusija. Izvodi jednadžbi, analiza jednadžbi i njihovih analitičkih rješenja. - Samostalno rješavanje zadataka u svezi s izvodima jednadžba.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Domaće zadaće, seminarski radovi, kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Riješene domaće zadaće, seminarski radovi.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Pismeni i usmeni ispit.
Literatura:
  1. Aki, K., P.G. Richards: Quantitative Seismology, 2nd Ed., University Science Books, Sansalito, California 2002.
  2. Bath, M.: Mathemathical Aspects of Seismology, Elsevier, Amsterdam, 1968.
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika
Termini konzultacija:

Obavijesti