Opcije pristupačnosti Pristupačnost
CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE NASTAVNIKA BIOLOŠKOG ODSJEKA


U skladu sa zaključcima i preporukama Europske komisije (http://www.eadtu.eu/about-eadtu/about-eadtu) Biološki odsjek pokreće aktivnosti uz iskorištavanje tehnoloških inovacija u visokom obrazovanju u cilju razvoja i ostvarenja društvenog i gospodarskog potencijala koji može ostvariti kao jedna od krovnih institucija u području bioloških znanosti u RH.  Osim podržavanja potreba polaznika studijskih program, prilagođavanjem tradicionalnih metoda poučavanja te koristeći i on-line mogućnosti učenja. S ciljem provođenja Strategije e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu dio nastave se provodi putem sustava za e-učenje Merlin. Biološki odsjek proširuje svoje mogućnosti pružajući podršku cjeloživotnom obrazovanju. Organizacijom raznih oblika šireg spektra obrazovanja, od akreditiranih programa do seminara i tečajeva, Biološki odsjek omogućava usavršavanje i osposobljavanje svojim bivšim studentima, ali također i svim zainteresiranim za pojedine segmente biološkog obrazovanja.

Cjeloživotno učenje kao imperativ današnjeg stručnog uspjeha prepoznali su i djelatnici Biološkog odsjeka pokrećući niz aktivnosti za usavršavanje u različitim područjima njihova metodičkog i stručnog djelovanja te stjecanja drugih kompetencija vezanih uz osobni rast i razvoj. Osim tradicionalnih oblika kao što su predavanja inozemnih i domaćih eminentnih eksperata u pojedinim znanstvenim granama biologije periodički se organiziraju susreti unutar pojedinih Zavoda i istraživačkih laboratorijskih grupa s ciljem predstavljanja znanstvenih dostignuća uz on-line podršku sustava učenja na daljinu EUBO (e-učenje Biološkog odsjeka). U suradnji s nekoliko fakulteta i institucija organiziran je LabAnim - Tečaj za osposobljavanje osoba koje rade s pokusnim životinjama i životinjama za proizvodnju bioloških pripravaka. Posebna je pažnja posvećena nastavnicima, za koje se u sklopu Suradnje sa školom i on-line potpore Educatio biologiae aktivnosti i suradnji s nastavnicima biologije pod pokroviteljstvom Biološkog odsjeka i Hrvatskog biološkog društva, organizira mentorska mreža uz podršku razmjene iskustava i razvoja poučavanja bioloških sadržaja.

Sustav za e-učenje Biološkog odsjeka


Skupovi, radionice i seminari

STRUČNI SKUP

Ishodi učenja kao temelj za vrednovanje studenata

Stručni skup održati će se 14.10.2014. od 9.00h - 16.30h u predavaonici BO4 Rooseveltov trg 6, Zagreb.
Prijaviti se možete 
OVDJE 

Program preuzmite u cijelosti putem linka.


RADIONICA

Osnove tehničke obrade slike i videa za potrebe nastave