Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Upisi na studijske programe Biološkog odsjeka


Sve informacije vezane za upis pročitajte na poveznici: https://www.pmf.unizg.hr/oldwww/biol/upisi


Za buduće studente

 

Biologija danas 

Živimo u doba najuzbudljivijih bioloških otkrića kojima svakodnevno doznajemo nešto novo o strukturi i funkciji živih sustava. Iz pretežno deskriptivne znanosti, biologija se razvila u egzaktnu prirodnu znanost koja s jednakim interesom proučava živa bića u prirodnom okolišu, kao što planira i provodi eksperimente u laboratoriju.
Polazeći od jedinke kao cjeline i stanice kao osnovne jedinice života, biolozi, zajedno sa znanstvenicima drugih područja prirodoslovlja, otkrivaju molekularni i submolekularni temelj života. Otkrivaju tajne nasljeđivanja i složene procese koji omogućuju da se genetički zapis ostvari u nekom od brojnih i neizmjerno raznolikih oblika života na Zemlji. Biolozi također istražuju one više integracijske cjeline poput organizama, populacija i životnih zajednica ekosustava. Zanima ih prilagodba živih bića na uvjete okoliša, njihovo ponašanje kao i evolucija od zajedničkog pretka.
 
Znanstveni rad
 
Istraživanja koja se provode u okviru četrdesetak znanstvenih i istraživačkih projekata na Biološkom odsjeku vrlo su raznolika.  Istražuje se raznoliki živi svijet na molekularnoj i staničnoj razini (molekularna biologija, genetika, imunologija, virologija, biologija stanice), na razini organizama, od mikroorganizama do biljaka i životinja (mikrobiologija, botanika, zoologija), a intenzivna su ekološka istraživanja biljaka i životinja koja uključuju terenski i laboratorijski rad. Cilj tih istraživanja su nove znanstvene spoznaje koje su temelj razvoja tehnologije i napretka našeg društva.
 
Područje rada biologa 
 
Biolozi ekološkog usmjerenja istražuju na terenu i u laboratoriju. Neophodni su u raznim djelatnostima: građevinarstvu, industriji, urbanizmu, prostornom planiranju, energetici te prometu. Svojim stručnim znanjem brinu o zaštiti prirode i očuvanju okoliša.
Biolozi usmjerenja na molekularnu biologiju mogu se uključiti u znanstvena i primijenjena istraživanja u području medicine, veterine, poljoprivrede, šumarstva, prehrambene, kemijske, farmaceutske industrije, biotehnologije i genetičkog inženjerstva.
Profesori biologije i kemije odgovorni su za biološko obrazovanje i odgoj učenika osnovnih i srednjih škola. To je odgovoran i plemenit posao kojemu će možda najveća nagrada biti dječji smiješak i ushićenje. Obrazovana i odgojna uloga od neprocjenjive je vrijednosti, jer samo dobro obrazovani ljudi, mogu postati, kad izađu iz školskih klupa slobodni, odgovorni, tolerantni i zadovoljni građani svoje domovine.
Neki od izvrsnih studenata svih smjerova posvetiti će se znanstveno-nastavnom radu na akademskoj razini.
 

Što nakon završenog studija?

 

Integrirani preddiplomski i diplomski studij biologije i kemije obrazuje nastavnike Prirode, Biologije i Kemije u osnovnim, srednjim školama i gimnazijama.

Profesori biologije i kemije su od neprocjenjive važnosti za funkcioniranje obrazovanja u državnim i privatnim školama.

Prvostupnici biologije i molekularne biologije završetkom preddiplomskog studija biologije stječu znanja i vještine nužne za obavljanje tehničkih poslova vezanih uz istraživanja iz biologije, biotehnologije i ostalih znanstvenih prirodoslovnih grana te praktično primjenjuju rezultate istraživanja na području industrije, poljoprivrede, biomedicine i zdravstva te ostalim područjima gdje su potrebna biokemijska, biofizikalna, molekularnogenetička, mikrobiološka, stanično- i neurobiološka znanja i metode, kao i u područjima gdje su potrebna znanja i metode iz fiziologije, istraživanja simbioza, razvojne biologije, populacijske biologije i evolucije, parazitologije i epidemiologije, biologije sisavaca i kukaca, ekologije te zaštite prirode i okoliša.

Stečena znanja na diplomskim studijima biologije i molekularne biologije omogućuju zapošljavanje u znanstvenim institucijama (istraživači, asistenti i znanstveni suradnici), u medicinskim, farmaceutskim, dijagnostičkim, forenzičkim i drugim laboratorijima i biotehnološkim kompanijama (voditelji laboratorija), u poljoprivredi i šumarstvu, zaštiti prirode i okoliša te u državnim institucijama, ali i u privatnom poduzetništvu.

Prvostupnici znanosti o okolišu se osposobljavaju za obavljanje složenijih laboratorijskih poslova, a magistri znanosti o okolišu za voditelje stručnih službi u: nacionalnim parkovima i parkovima prirode, u Državnoj upravi za uređenje prostora i zaštitu prirode, u javnim tvrtkama za upravljanje i gospodarenje prostorom (Hrvatske vode, Hrvatske šume, Hrvatske ceste).