Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Povijest odsjeka

Na Sveučilištu u Zagrebu Biologija se počela razvijati kao botanika i zoologija, jer su to nekada bile jedine biološke discipline. Na tadašnjem Mudroslovnom fakultetu, profesor Bohuslav Jiruš započeo je s predavanjima iz botanike 21. travnja 1876. godine, a nešto kasnije profesor Spiridion Brusina započinje s predavanjima iz zoologije. Biologija, kao i ostale prirodoslovne struke, razvijala se zatim u okviru Filozofskog fakulteta, sve do 1946. kada je osnovan Prirodoslovno-matematički fakultet unutar kojeg djeluje i Biološki odjel s dva zavoda Botaničkim i Zoologijskim. Godine 1963. osnovan je Zavod za fiziologiju životinja (danas Zavod za animalnu fiziologiju), a 1989. godine osnovan je Zavod za molekularnu biologiju i 2010. godine Zavod za mikrobiologiju. Od 1995. godine umjesto naziva Biološki odjel koristi se naziv Biološki odsjek, a njegove su sastavnice:

 

  • Botanički zavod, Rooseveltov trg 6

  • Zoologijski zavod, Rooseveltov trg 6

  • Zavod za animalnu fiziologiju, Rooseveltov trg 6

  • Zavod za molekularnu biologiju, Horvatovac 120a

  • Zavod za mikrobiologiju, Rooseveltov trg 6

  • Katedra za metodiku nastave biologije, Rooseveltov trg 6

  • Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu PMF-a

  • Središnja biološka knjižnica, Marulićev trg 20/II

  • Botanički vrt, Marulićev trg 9A