Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički

Ishodi učenja (pdf)

 

 


Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Fizika 1 (36179)
Paar, D.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
4.0 Matematika 1 (36177)
Hanzer, M.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
8.0 Opća kemija (36170)
Mrvoš-Sermek, D.
- 90
(60P+30S)
1 INFO
6.0 Opća zoologija (36141)
Klobučar, G.; Maguire, I.
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
4.0 Osnove molekularne biologije (37582)
Ivančić Baće, I.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Praktikum opće kemije 1 (36172)
Mrvoš-Sermek, D.
- 60
(60PK)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija (36174)
Jednačak, T.; Galić, N.
- 75
(45P+30S)
2 INFO
7.0 Biologija stanice (36147)
Besendorfer, V.; Pavoković, D.
0,0,0
75
(30P+45PK)
2 INFO
4.0 Fizika 2 (37584)
Paar, D.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
4.0 Matematika 2 (37583)
Hanzer, M.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
6.0 Opća botanika (36148)
Mitić, B.; Rusak, G.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
4.0 Praktikum opće kemije 2 (36175)
Mrvoš-Sermek, D.
- 60
(60PK)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Alge i gljive (40657)
Žutinić, P.
- 60
(30P+30PK)
3 INFO
3.0 Anatomija čovjeka (40819)
Jalšovec, D.
0,0,0
45
(30P+15PK)
3 INFO
6.0 Anorganska kemija (166290)
Rubčić, M.; Soldin, Ž.
- 90
(60P+30S)
3 INFO
6.0 Fizikalna kemija 1 (40821)
Požar, J.
- 90
(60P+30S)
3 INFO
4.0 Mikrobiologija (40826)
Ćurković Perica, M.; Šeruga Musić, M.
- 60
(30P+30PK)
3 INFO
4.0 Osnovni praktikum analitičke kemije (40824)
Jednačak, T.
- 45
(45PK)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Beskralježnjaci (46837)
Matoničkin Kepčija, R.
- 75
(30P+45PK)
4 INFO
7.0 Fizikalna kemija 2 (46838)
Begović, T.
- 90
(60P+30S)
4 INFO
4.0 Genetika (40837)
Pavlica, M.
- 60
(30P+30PK)
4 INFO
4.0 Osnove histologije i embriologije (63512)
Gračan, R.
0,0,0
60
(30P+30PK)
4 INFO
3.0 Osnovni praktikum fizikalne kemije (40840)
Begović, T.
- 30
(30PK)
4 INFO
4.0 Psihologija učenja i poučavanja (47032)
Ljubin Golub, T.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
2.0 Terenska nastava iz biološke raznolikosti protista i invertebrata (40841)
Matoničkin Kepčija, R.
- 120
(120T)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kralješnjaci (46840)
Mustafić, P.
- 75
(30P+45PK)
5 INFO
6.0 Organska kemija 1 (46841)
Biljan, I.
0,0,0
75
(60P+15S)
5 INFO
4.0 Pedagogija-teorija i praksa odgoja i obrazovanja (47036)
Bilić, V.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
2.0 Praktikum anorganske kemije (46843)
Rubčić, M.; Soldin, Ž.
- 30
(30PK)
5 INFO
2.0 Praktikum organske kemije (46842)
Biljan, I.
- 30
(30PK)
5 INFO
4.0 Statistika (40855)
- 60
(30P+30A)
5 INFO
ECTS Izborni predmeti kemija
=> IPDBK - Izborni predmeti kemija, 5. i 9. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kemija okoliša (40864)
Begović, T.
- 45
(30P+15S)
5, 7, 9 INFO
3.0 Mineralogija 1 (40865)
Čobić, A.
- 45
(30P+15PK)
5, 7, 9 INFO
3.0 Povijest i filozofija kemije (40863)
Stilinović, V.
- 30
(30P)
5, 7, 9 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biokemija (40859)
Rokov Plavec, J.
- 105
(75P+30S)
6 INFO
4.0 Didaktika-poučavanje i nastava (47040)
Tot, D.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Fiziologija čovjeka (47051)
Benković, V.; Đikić, D.
- 75
(30P+45PK)
6 INFO
5.0 Organska kemija 2 (40858)
Petrović Peroković, V.
- 75
(60P+15S)
6 INFO
2.0 Praktikum biokemije (40860)
Močibob, M.
- 30
(30PK)
6 INFO
5.0 Sistematska botanika (46839)
Liber, Z.
- 75
(30P+45PK)
6 INFO
2.0 Terenska nastava iz sistematske botanike i kralješnjaka (47044)
Liber, Z.; Mustafić, P.
- 120
(120T)
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biogeografija (63551)
Šoštarić, R.; Previšić, A.
- 60
(30P+15PK+15S)
7 INFO
4.0 Evolucija (47165)
Kovačević, G.
- 60
(30P+30PK)
7 INFO
5.0 Fiziologija bilja (47167)
Radić Brkanac, S.
0,0,0
75
(30P+45PK)
7 INFO
8.0 Metodika nastave biologije (47168)
Radanović, I.; Sertić Perić, M.
1,0,0
120
(30P+30M+60S)
7 INFO
3.0 Zdravstveni odgoj (47170)
Erhardt, J.
- 45
(15P+30S)
7 INFO
ECTS Izborni predmeti kemija
=> IPDBK - Izborni predmeti kemija, 7. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Brzine i ravnoteže kemijskih reakcija (104471)
Požar, J.
- 45
(15P+30S)
7 INFO
3.0 Kemija okoliša (40864)
Begović, T.
- 45
(30P+15S)
5, 7, 9 INFO
3.0 Mineralogija 1 (40865)
Čobić, A.
- 45
(30P+15PK)
5, 7, 9 INFO
3.0 Povijest i filozofija kemije (40863)
Stilinović, V.
- 30
(30P)
5, 7, 9 INFO
4.0 Primijenjena analitička kemija (104330)
Juranović Cindrić, I.
- 45
(15P+30S)
7 INFO
4.0 Struktura i dinamika molekularnih sustava (104473)
Požar, J.
- 45
(15P+30S)
7 INFO
ECTS Izborni predmeti nastava
=> IPDBK - Izborni predmeti nastava, 7. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Govorništvo za nastavnike (118855)
Varošanec-Škarić, G.; Kišiček, G.
- 30
(15A+15S)
7, 9 INFO
4.0 Govorno i pismeno izražavanje nastavnika (47321)
Kišiček, G.
- 60
(30P+30S)
7, 9 INFO
3.0 Izvannastavne aktivnosti u biologiji (75090)
Sirovina, D.
- 45
(15P+30S)
7, 9 INFO
4.0 Uvod u ljudsku spolnost (170112)
Štulhofer, A.
- 60
(30P+30S)
7, 9 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Ekologija i ekološki odgoj (47172)
Ternjej, I.; Essert, S.
- 105
(30P+45PK+30S)
8 INFO
5.0 Metodika nastave kemije 1 (47173)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 60
(30P+30S)
8 INFO
2.0 Terenska nastava iz ekologije (47174)
Ternjej, I.; Essert, S.
- 120
(120T)
8 INFO
5.0 Viši praktikum iz kemije (47171)
Juranović Cindrić, I.; Đaković, M.
- 60
(60PK)
8 INFO
ECTS Izborni predmeti biologija i /ili kemija
=> IPDBK - Izborni predmeti biologija i /ili kemija, 8. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Bakterije, virusi i subviralni patogeni (63737)
Krajačić, M.
- 60
(30P+30S)
8 INFO
6.0 Biljne bioaktivne tvari (44411)
Rusak, G.
1,0,0
60
(30P+30PK)
8 INFO
4.0 Biologija mora (47312)
Bakran-Petricioli, T.
0,0,0
60
(30P+30S)
8 INFO
4.0 Biologija tumora (47314)
Oršolić, N.
- 60
(30P+30PK)
8 INFO
5.0 Fiziologija endokrinog sustava (74434)
Benković, V.; Đikić, D.
0,0,0
60
(15P+30PK+15S)
8 INFO
3.0 Mikologija (72222)
Ježić, M.
1,0,0
30
(15P+15PK)
8 INFO
3.0 Morfologija vaskularnih biljaka (46836)
Essert, S.
- 45
(15P+30PK)
8 INFO
5.0 Nomenklatura i determinacija biljaka (45072)
Alegro, A.
0,0,0
60
(15P+30PK+15S)
8 INFO
ECTS Izborni predmeti nastava
=> IPDBK - Izborni predmeti nastava, 8. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekologija ptica u nastavi biologije (83842)
Marčić, Z.
- 45
(15P+15PK+15S)
8 INFO
3.0 Izvanučionička nastava biologije (75101)
Sirovina, D.
- 45
(15P+30PK)
8 INFO
4.0 Prva pomoć (47318)
Tonković, D.
- 60
(30P+30PK)
8 INFO
4.0 Retorika i kultura govora nastavnika (47320)
Šego, J.
- 60
(30P+30PK)
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metodička praksa nastave biologije (63555)
Radanović, I.; Sertić Perić, M.; Sirovina, D.
- 75
(60M+15S)
9 INFO
5.0 Metodička praksa nastave kemije (63560)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 60
(45M+15S)
9 INFO
5.0 Metodika nastave kemije 2 (63556)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 60
(30P+30S)
9 INFO
8.0 Praktikum iz metodike nastave kemije (63557)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 120
(120M)
9 INFO
ECTS Izborni predmeti biologija
=> IPDBK - Izborni predmeti biologija, 9. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioinformatika (44405)
Vlahoviček, K.
1,0,0
45
(15P+30PK)
9 INFO
3.0 Filogenija i sistematika životinja (45076)
Dražina, T.
0,0,0
30
(30P)
9 INFO
4.0 Imunologija (63774)
- 60
(30P+30PK)
9 INFO
4.0 Malakologija (46892)
Lajtner, J.
1,0,0
45
(30P+15PK)
9 INFO
3.0 Mamalogija (46835)
Ćaleta, M.
- 45
(30P+15S)
9 INFO
5.0 Nacionalni parkovi (40931)
Lajtner, J.; Špoljar, M.
1,1,0
60
(30P+30S)
9 INFO
3.0 Osnove zaštite prirode i okoliša (46889)
- 30
(30P)
9 INFO
4.0 Palinologija (46891)
Mitić, B.; Hruševar, D.
1,0,0
45
(15P+30PK)
9 INFO
ECTS Izborni predmeti kemija
=> IPDBK - Izborni predmeti kemija, 5. i 9. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kemija okoliša (40864)
Begović, T.
- 45
(30P+15S)
5, 7, 9 INFO
3.0 Mineralogija 1 (40865)
Čobić, A.
- 45
(30P+15PK)
5, 7, 9 INFO
3.0 Povijest i filozofija kemije (40863)
Stilinović, V.
- 30
(30P)
5, 7, 9 INFO
ECTS Izborni predmeti nastava
=> IPDBK - Izborni predmeti nastava, 9. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Govorništvo za nastavnike (118855)
Varošanec-Škarić, G.; Kišiček, G.
- 30
(15A+15S)
7, 9 INFO
4.0 Govorno i pismeno izražavanje nastavnika (47321)
Kišiček, G.
- 60
(30P+30S)
7, 9 INFO
3.0 Izvannastavne aktivnosti u biologiji (75090)
Sirovina, D.
- 45
(15P+30S)
7, 9 INFO
4.0 Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama (47306)
Hrvatić, N.
- 60
(30P+30S)
9 INFO
4.0 Održivi razvoj u nastavi prirodoslovlja (47308)
Sertić Perić, M.
- 60
(30P+30S)
9 INFO
4.0 Školski vivarij (47309)
Ternjej, I.
0,0,0
60
(30P+15PK+15S)
9 INFO
4.0 Uvod u ljudsku spolnost (170112)
Štulhofer, A.
- 60
(30P+30S)
7, 9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (158326)
- 300
(300S)
10 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Fizika 1 (36179)
Paar, D.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
4.0 Matematika 1 (36177)
Hanzer, M.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
8.0 Opća kemija (36170)
Mrvoš-Sermek, D.
- 90
(60P+30S)
1 INFO
6.0 Opća zoologija (36141)
Klobučar, G.; Maguire, I.
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
4.0 Osnove molekularne biologije (37582)
Ivančić Baće, I.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Praktikum opće kemije 1 (36172)
Mrvoš-Sermek, D.
- 60
(60PK)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija (36174)
Jednačak, T.; Galić, N.
- 75
(45P+30S)
2 INFO
7.0 Biologija stanice (36147)
Besendorfer, V.; Pavoković, D.
0,0,0
75
(30P+45PK)
2 INFO
4.0 Fizika 2 (37584)
Paar, D.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
4.0 Matematika 2 (37583)
Hanzer, M.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
6.0 Opća botanika (36148)
Mitić, B.; Rusak, G.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
4.0 Praktikum opće kemije 2 (36175)
Mrvoš-Sermek, D.
- 60
(60PK)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Alge i gljive (40657)
Žutinić, P.
- 60
(30P+30PK)
3 INFO
3.0 Anatomija čovjeka (40819)
Jalšovec, D.
0,0,0
45
(30P+15PK)
3 INFO
6.0 Anorganska kemija (166290)
Rubčić, M.; Soldin, Ž.
- 90
(60P+30S)
3 INFO
6.0 Fizikalna kemija 1 (40821)
Požar, J.
- 90
(60P+30S)
3 INFO
4.0 Mikrobiologija (40826)
Ćurković Perica, M.; Šeruga Musić, M.
- 60
(30P+30PK)
3 INFO
4.0 Osnovni praktikum analitičke kemije (40824)
Jednačak, T.
- 45
(45PK)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Beskralježnjaci (46837)
Matoničkin Kepčija, R.
- 75
(30P+45PK)
4 INFO
7.0 Fizikalna kemija 2 (46838)
Begović, T.
- 90
(60P+30S)
4 INFO
4.0 Genetika (40837)
Pavlica, M.
- 60
(30P+30PK)
4 INFO
4.0 Osnove histologije i embriologije (63512)
Gračan, R.
0,0,0
60
(30P+30PK)
4 INFO
3.0 Osnovni praktikum fizikalne kemije (40840)
Begović, T.
- 30
(30PK)
4 INFO
4.0 Psihologija učenja i poučavanja (47032)
Ljubin Golub, T.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
2.0 Terenska nastava iz biološke raznolikosti protista i invertebrata (40841)
Matoničkin Kepčija, R.
- 120
(120T)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kralješnjaci (46840)
Mustafić, P.
- 75
(30P+45PK)
5 INFO
6.0 Organska kemija 1 (46841)
Biljan, I.
0,0,0
75
(60P+15S)
5 INFO
4.0 Pedagogija-teorija i praksa odgoja i obrazovanja (47036)
Bilić, V.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
2.0 Praktikum anorganske kemije (46843)
Rubčić, M.; Soldin, Ž.
- 30
(30PK)
5 INFO
2.0 Praktikum organske kemije (46842)
Biljan, I.
- 30
(30PK)
5 INFO
4.0 Statistika (40855)
- 60
(30P+30A)
5 INFO
ECTS Izborni predmeti kemija
=> IPDBK - Izborni predmeti kemija, 5. i 9. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kemija okoliša (40864)
Begović, T.
- 45
(30P+15S)
5, 7, 9 INFO
3.0 Mineralogija 1 (40865)
Čobić, A.
- 45
(30P+15PK)
5, 7, 9 INFO
3.0 Povijest i filozofija kemije (40863)
Stilinović, V.
- 30
(30P)
5, 7, 9 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biokemija (40859)
Rokov Plavec, J.
- 105
(75P+30S)
6 INFO
4.0 Didaktika-poučavanje i nastava (47040)
Tot, D.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Fiziologija čovjeka (47051)
Benković, V.; Đikić, D.
- 75
(30P+45PK)
6 INFO
5.0 Organska kemija 2 (40858)
Petrović Peroković, V.
- 75
(60P+15S)
6 INFO
2.0 Praktikum biokemije (40860)
Močibob, M.
- 30
(30PK)
6 INFO
5.0 Sistematska botanika (46839)
Liber, Z.
- 75
(30P+45PK)
6 INFO
2.0 Terenska nastava iz sistematske botanike i kralješnjaka (47044)
Liber, Z.; Mustafić, P.
- 120
(120T)
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biogeografija (63551)
Šoštarić, R.; Previšić, A.
- 60
(30P+15PK+15S)
7 INFO
4.0 Evolucija (47165)
Kovačević, G.
- 60
(30P+30PK)
7 INFO
5.0 Fiziologija bilja (47167)
Radić Brkanac, S.
0,0,0
75
(30P+45PK)
7 INFO
8.0 Metodika nastave biologije (47168)
Radanović, I.; Sertić Perić, M.
1,0,0
120
(30P+30M+60S)
7 INFO
3.0 Zdravstveni odgoj (47170)
Erhardt, J.
- 45
(15P+30S)
7 INFO
ECTS Izborni predmeti kemija
=> IPDBK - Izborni predmeti kemija, 7. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Brzine i ravnoteže kemijskih reakcija (104471)
Požar, J.
- 45
(15P+30S)
7 INFO
3.0 Kemija okoliša (40864)
Begović, T.
- 45
(30P+15S)
5, 7, 9 INFO
3.0 Mineralogija 1 (40865)
Čobić, A.
- 45
(30P+15PK)
5, 7, 9 INFO
3.0 Povijest i filozofija kemije (40863)
Stilinović, V.
- 30
(30P)
5, 7, 9 INFO
4.0 Primijenjena analitička kemija (104330)
Juranović Cindrić, I.
- 45
(15P+30S)
7 INFO
4.0 Struktura i dinamika molekularnih sustava (104473)
Požar, J.
- 45
(15P+30S)
7 INFO
ECTS Izborni predmeti nastava
=> IPDBK - Izborni predmeti nastava, 7. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Govorništvo za nastavnike (118855)
Varošanec-Škarić, G.; Kišiček, G.
- 30
(15A+15S)
7, 9 INFO
4.0 Govorno i pismeno izražavanje nastavnika (47321)
Kišiček, G.
- 60
(30P+30S)
7, 9 INFO
3.0 Izvannastavne aktivnosti u biologiji (75090)
Sirovina, D.
- 45
(15P+30S)
7, 9 INFO
4.0 Uvod u ljudsku spolnost (170112)
Štulhofer, A.
- 60
(30P+30S)
7, 9 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Ekologija i ekološki odgoj (47172)
Ternjej, I.; Essert, S.
- 105
(30P+45PK+30S)
8 INFO
5.0 Metodika nastave kemije 1 (47173)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 60
(30P+30S)
8 INFO
2.0 Terenska nastava iz ekologije (47174)
Ternjej, I.; Essert, S.
- 120
(120T)
8 INFO
5.0 Viši praktikum iz kemije (47171)
Juranović Cindrić, I.; Đaković, M.
- 60
(60PK)
8 INFO
ECTS Izborni predmeti biologija i /ili kemija
=> IPDBK - Izborni predmeti biologija i /ili kemija, 8. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Bakterije, virusi i subviralni patogeni (63737)
Krajačić, M.
- 60
(30P+30S)
8 INFO
6.0 Biljne bioaktivne tvari (44411)
Rusak, G.
1,0,0
60
(30P+30PK)
8 INFO
4.0 Biologija mora (47312)
Bakran-Petricioli, T.
0,0,0
60
(30P+30S)
8 INFO
4.0 Biologija tumora (47314)
Oršolić, N.
- 60
(30P+30PK)
8 INFO
5.0 Fiziologija endokrinog sustava (74434)
Benković, V.; Đikić, D.
0,0,0
60
(15P+30PK+15S)
8 INFO
3.0 Mikologija (72222)
Ježić, M.
1,0,0
30
(15P+15PK)
8 INFO
3.0 Morfologija vaskularnih biljaka (46836)
Essert, S.
- 45
(15P+30PK)
8 INFO
5.0 Nomenklatura i determinacija biljaka (45072)
Alegro, A.
0,0,0
60
(15P+30PK+15S)
8 INFO
ECTS Izborni predmeti nastava
=> IPDBK - Izborni predmeti nastava, 8. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekologija ptica u nastavi biologije (83842)
Marčić, Z.
- 45
(15P+15PK+15S)
8 INFO
3.0 Izvanučionička nastava biologije (75101)
Sirovina, D.
- 45
(15P+30PK)
8 INFO
4.0 Prva pomoć (47318)
Tonković, D.
- 60
(30P+30PK)
8 INFO
4.0 Retorika i kultura govora nastavnika (47320)
Šego, J.
- 60
(30P+30PK)
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metodička praksa nastave biologije (63555)
Radanović, I.; Sertić Perić, M.; Sirovina, D.
- 75
(60M+15S)
9 INFO
5.0 Metodička praksa nastave kemije (63560)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 60
(45M+15S)
9 INFO
5.0 Metodika nastave kemije 2 (63556)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 60
(30P+30S)
9 INFO
8.0 Praktikum iz metodike nastave kemije (63557)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 120
(120M)
9 INFO
ECTS Izborni predmeti biologija
=> IPDBK - Izborni predmeti biologija, 9. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioinformatika (44405)
Vlahoviček, K.
1,0,0
45
(15P+30PK)
9 INFO
3.0 Filogenija i sistematika životinja (45076)
Dražina, T.
0,0,0
30
(30P)
9 INFO
4.0 Imunologija (63774)
- 60
(30P+30PK)
9 INFO
4.0 Malakologija (46892)
Lajtner, J.
1,0,0
45
(30P+15PK)
9 INFO
3.0 Mamalogija (46835)
Ćaleta, M.
- 45
(30P+15S)
9 INFO
5.0 Nacionalni parkovi (40931)
Lajtner, J.; Špoljar, M.
1,1,0
60
(30P+30S)
9 INFO
3.0 Osnove zaštite prirode i okoliša (46889)
- 30
(30P)
9 INFO
4.0 Palinologija (46891)
Mitić, B.; Hruševar, D.
1,0,0
45
(15P+30PK)
9 INFO
ECTS Izborni predmeti kemija
=> IPDBK - Izborni predmeti kemija, 5. i 9. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kemija okoliša (40864)
Begović, T.
- 45
(30P+15S)
5, 7, 9 INFO
3.0 Mineralogija 1 (40865)
Čobić, A.
- 45
(30P+15PK)
5, 7, 9 INFO
3.0 Povijest i filozofija kemije (40863)
Stilinović, V.
- 30
(30P)
5, 7, 9 INFO
ECTS Izborni predmeti nastava
=> IPDBK - Izborni predmeti nastava, 9. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Govorništvo za nastavnike (118855)
Varošanec-Škarić, G.; Kišiček, G.
- 30
(15A+15S)
7, 9 INFO
4.0 Govorno i pismeno izražavanje nastavnika (47321)
Kišiček, G.
- 60
(30P+30S)
7, 9 INFO
3.0 Izvannastavne aktivnosti u biologiji (75090)
Sirovina, D.
- 45
(15P+30S)
7, 9 INFO
4.0 Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama (47306)
Hrvatić, N.
- 60
(30P+30S)
9 INFO
4.0 Održivi razvoj u nastavi prirodoslovlja (47308)
Sertić Perić, M.
- 60
(30P+30S)
9 INFO
4.0 Školski vivarij (47309)
Ternjej, I.
0,0,0
60
(30P+15PK+15S)
9 INFO
4.0 Uvod u ljudsku spolnost (170112)
Štulhofer, A.
- 60
(30P+30S)
7, 9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (158326)
- 300
(300S)
10 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj