Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizika 1

Šifra: 36179
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dalibor Paar
Izvođači: dr. sc. Milivoj Uroić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
Osnovno znanje i razumijevanje prirodnih znanosti (fizika) bitnih za biologiju i kemiju.
Sposobnost upotrebe jednostavnih kvantitativnih fizikalnih metoda i njihova primjena u problemima u biologiji i kemiji.
Osnovno shvaćanje fizikalnih principa odgovarajućih modernih tehnologija i njihove primjene u biologiji i kemiji.
Poznavanje osnovne terminologije, nomenklature i bibliografije u fizici.
Razumijevanje fizikalnih osnova problema u biologiji i kemiji i izvodivosti njihovih rješenja.
Razumijevanje pokusa u fizici i osnova fizikalnog modeliranja.
Osnovna sposobnost rješavanja numeričkih problema upotrebom računala i neračunalnih tehnika.

SADRŽAJ PREDMETA:
Matematički koncepti u fizici. Kinematika.
Sile i Newtonovi zakoni gibanja. Newtonov opći zakon gravitacije.
Dinamika jednolikog kružnog gibanja. Rotacija krutog tijela.
Rad, energija, impuls sile i količina gibanja.
Fluidi. Hidrostatski tlak.
Kapilarnost. Viskozni tok.
Jednostavno harmonijsko gibanje i elastičnost.
Temperatura i toplina. Zakoni idealnog plina i kinetička teorija.
Literatura:
  1. 1. John D. Cutnell und Kenneth W. Johnson, Physics, 7th ed., Wiley, 2007
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti