Izbornik predmeta
 
Glavni izbornik
 
Osnovni praktikum analitičke kemije
 
Šifra: 40824
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Jednačak - Predavanja
Izvođači: Iva Habinovec - Vježbe u praktikumu
Ivan Nemet - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJ:
1. Kvalitativna analiza kationa
2. Kvalitativna analiza aniona
3. Gravimetrijsko određivanje aluminija
4. Određivanje klorida Fajansovom metodom
5. Određivanje tvrdoće vode kompleksometrijskom titracijom s EDTA
6. Priprava standardnih otopina HCl i NaOH
7. Titrimetrijsko određivanje smjese NaOH i Na2CO3
8. Određivanje dušika Kjeldahlovom metodom
9. Priprava standardnih otopina Na2C2O4 i KMnO4
10. Kemijska potrošnja kisika
11. Određivanje željeza u čaju gravimetrijskom metodom hlapljenja i UV/Vis spektrofotometrijskom metodom)
12. Infracrvena spektroskopija (kvalitativna i kvantitativna analiza)
13. Određivanje metala plamenom fotometrijom
14. Spektrofluorimetrija (ovisnost emisije eskulina o pH)

ISHODI UČENJA:
Kvalitativno odrediti katione i anione u otopini primjenom taložnih reagenasa.
Izvesti taloženje analita te filtriranje i spaljivanje taloga u gravimetrijskoj analizi.
Pripraviti otopine primarnih i sekundarnih standarda za titrimetrijske analize.
Izvesti kiselo-bazne, taložne i redoks titracije.
Razlikovati retitraciju od titracije.
Razlikovati gravimetrijsku metodu taloženjem od gravimetrijske metode hlapljenjem.
Izračunati količinu analita na temelju podataka titrimetrijskih i gravimetrijskih mjerenja.
Rukovati laboratorijskom opremom koja se koristi u volumetrijskoj i gravimetrijskoj analizi.
Primijeniti UV/Vis spektrofotometriju za kvantitativno određivanje metala.
Primijeniti infracrvenu spektroskopiju pri kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi organskih tvari.
Kvantitativno odrediti metale plamenom fotometrijom.
Primijeniti spektrofluorimetriju pri istraživanju svojstava molekula.
Literatura:
  1. 1. V. Vojković, K. Krpan, Osnovni praktiukum analitičke kemije: Kvalitativna i kvantitativna kemijska analiza, skripta, Kemijski odsjek, PMF, 2010. (skripta za internu uporabu)
  2. 1. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
    2. M. Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
    3. Z. Šoljić, Kvalitativna kemijska analiza anorganskih tvari, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, 2003.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Praktikum opće kemije 1
Odslušan : Analitička kemija

Polaganje predmeta :
Položen : Praktikum opće kemije 2
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti
 
Nema vijesti!
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu